กระทรวงดิจิทัลฯ สมรู้ร่วมคิด Huawei จับ 5G รวมกับ AI สำรวจ COVID-19 มอบให้แก่โรงหมอศิริราช

กระทรวงดิจิทัลเพื่อจะเศรษฐกิจกับเข้าผู้เข้าคน และกงสี ขม่อมเว่ย เทคพองกิโลกรัมขยำ่ ไทย (จำกัด) มอบโซลูชันเลขานุการ AI ประสานพลังเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เพื่อใช้คืนบอกเอาท์พุตสืบสวนวัวตัก-19 แยกออกกับโรงพยาบาลศิริราชได้ชนิดโดยอัตโนมัติ ว่อง และแม่นยำ ผ่านโครงข่ายความเร็วรุ่งเรือง เพิ่มพูนพลังอำนาจนายแพทย์ไทยณงานจัดการเหตุการณ์กระจัดกระจายสรรพสิ่งงัวตัก-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันเทคโนโลยียิ่งใหญ่ อธิปพุทธิป่าษ์ ปะในณกันต์ รัฐมนตรีจัดการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและเข้าผู้เข้าคน (ดีงามอีเอส) กล่าวขวัญความร่วมมือณครั้งนี้ดุ “สถานการณ์การระบาดของวัวโพง-19 ในประเทศประเทศไทยณปัจจุบันยังเกิดเรื่องแห่งหนวางใจไม่ได้ ภาครัฐด้วยกันกระทรวงดิจิทัลฯ ยังคงให้ความสำคัญสุดกำลังกับการจรรโลงแยกออกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แจกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอุดม เพราะประสานการพาเทคโนโลยีดิจิทัลปะปนกัน มาชดใช้ รวมหมด 5G, AI, Big Data กับบริการ Cloud โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่จะกลับโฉมงานให้บริการข้างสาธารณสุขแยกออกประกอบด้วยความคล่องแคล่ว ความเที่ยงตรง กับชาญฉลาด เป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์ทำได้มาประการคล่องตัว สมรรถติดตามคนไข้จากระยะไกล ตัดทอนงานชดใช้ทรัพยากร อีกรวมหมดสนับสนุนเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ เป็นประเพณีประธานในการนำเอาเทคโนโลยีสิ่งนำสมัย ลงมาใช้คืนเพื่อบริหารว่าการและสนองตอบความมุ่งมาดปรารถนาในกิจการฉับไวของประเทศในการดูแลสุขภาพประชาชนในระยะเวลาประธานครั้งนี้คว้า”ด้านศาสตราจารย์ ด็ทรวงเโคนร์ หมอทำให้สำเร็จ วัฒนารัศมี คณบดีพวกแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “การตรวจคนป่วยแห่งหนเป็นไม่ก็คลางแคลงแหวมีการติดเชื้องัวตัก-19 ด้วยสิ่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) นับเป็นวิธีเอ็ดที่การสืบสวนตัดสินด้วยกันแกะรอยการดำรงในคนไข้งัวโพง-19 ซึ่งที่คนไข้บางรายคงจำเป็นต้องตรวจย้ำด้วยกันอุปมัยอ่านเอาท์พุตทิวทัศน์การตรวจสอบหลายครา เทคโนโลยี AI จักสนับสนุนแจกหมอนำมาใช้ตัดสินผลตรวจ CT สิ่งของคนป่วยที่ติดโรคคว้าอย่างแม่นยำด้วยกันคล่องแคล่ว ลุ้นแยกออกแพทย์สมรรถประยุกต์ใช้วินิจฉัยเอาท์พุตตรวจขนมจากทิวภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ได้มาอย่างเที่ยงตรงด้วยกันว่องไว สมรรถวิเคราะห์ผลตอบแทนข้างในเวลาพาง 25 วินาทีดาม 1 เคส จึงลดการงานแยกออกบุคลากรทางการแพทย์ไทยคว้าเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญ ความเร็วณงานส่งข้อมูลสิ่งของเครือข่าย 5G จะอุดมเพิ่มประสิทธิภาพแยกออกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รับมือสถานการณ์ณตอนนี้ได้ดิบได้ดียิ่งขึ้น ก็เพราะว่าลุ้นแจกระเบียบทางการแพทย์ต่างๆ สนองตอบการใช้งานคว้าว่องไว ช่วยจ่ายสืบหาการวางท่ากับเก็บข้อมูลผู้ป่วยดีขึ้น ทั่วยังช่วยให้การจัดแบ่งทรัพยากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพขึ้นอีกเช่นกัน”คุณอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการจัดการ หุ้นส่วน ขม่อมเว่ย เทคตุ่ยกิโลยี่ ไทย (จำกัด) กล่าวว่า “ขณะนี้ ผู้ให้บริการข่ายงานโทรคมนาคมแหล่รายต่างพร้อมใจกันติดตั้งเครือข่าย 5G เพื่อรองงานชดใช้ข้อมูลในเครือตาข่ายโรงพยาบาลและบริการข้างการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวเว่ย ที่ตำแหน่งองค์กรหัวกะทิข้างเทคโนโลยีด้วยกันดำรงฐานะหน่วยงานท้องถิ่นการทำงานแห่งหนมีความรับผิดชอบดามเข้าผู้เข้าคนประเทศไทย จึงหมายมั่นประเทืองประสิทธิภาพแจกแก่นายแพทย์ประเทศไทย โดยโซลูชันผู้ช่วย AI จาก HUAWEI CLOUD กับเทคโนโลยี 5G สิ่งของขม่อมเว่ยจักช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั่วณข้างการวินิจฉัยโรคความประพฤติงาน และงานติดต่อประสานงานในที่โรงหมอศิริราช อันเป็นจุดเริ่มสรรพสิ่งงานเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้ชนิดทั่วถึงณท้องที่สาธารณสุขสิ่งของประเทศไทย ยกระดับคุณค่าการงานบริการทางการแพทย์พร้อมด้วยเทคโนโลยี Cloud ขึ้นไปอีกระดับ”เพื่อโซลูชันยาเรือผู้ช่วย AI บนบานศาลกล่าวเทคโนโลยีของ HUAWEI CLOUD ดังที่กล่าวมาแล้ว ก่อกำเนิดขนมจากการพัฒนารวมหัวระหว่างขม่อมเว่ยและเอชวายเมดิคัล (HY Medical) ซึ่งเป็นกงสีในประเทศเมืองจีนแห่งหนคร่ำหวอดข้างการใช้คืนกระบิลปัญญาประดิษฐ์เพื่อจะการแพทย์ แห่งหนเน้นการวิเคราะห์รูปภาพทางการแพทย์เพราะว่าปัญญาประดิษฐ์ เพราะต่อสมองกลวิทัศน์เข้ากับการเรียนรู้เชิงลึก เทคโนโลยีดังกล่าวจะใช้คืนคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์จิตรเลขาทางการแพทย์เพื่อแยกแยะระหว่างวงหงอกพร่าในที่ปอด (ground glass opacities – GGOs) จำนวนมาก กับดักงานเป็นตัวสิ่งของเนื้อกลัว (consolidation) หลังจากนั้นวิเคราะห์เอาท์พุตเชิงจำนวนรวมขนมจากเอาท์พุตงานพิจารณา CT ปอดคนป่วย สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนภายในกาลเวลาเช่น 25 วินาทีต่อ 1 เคส ช่วยแจกหมอเจาะจงได้มาอย่างเที่ยงตรงเพิ่มขึ้นตวาดเชื้อไวรัสวัววิด-19 สิงสู่แห่งช่องไฟประเดิม ช่องไฟลุกลาม หรือไม่ก็ระยะสาหัส เพราะโรงพยาบาลในประเทศจีนกว่า 20 ที่ ภายหลังชดใช้พิจารณาภาพเอ็กซเรย์ปอดลอยของผู้ป่วยกว่า 20,000 ภาพ ซึ่งดำรงฐานะผู้ป่วยโคโพง-19 กว่า 4,000 ราย ทำเอากบิลประกอบด้วยตำแหน่งความแม่นยำในที่การวินิจฉัยดำเกิงถึง 96% ด้วยกันมีสิทธิ์แต้ม DICE score ซึ่งเป็นคุณค่าดัชนีสำหรับใช้วัดความเที่ยงตรงสรรพสิ่งการประเมินผลรูปภาพทางการแพทย์ดำเกิงกว่า 85 คะแนนดังนี้ ข่ายงาน 5G จักประกอบด้วยลุ้นเพิ่มประสิทธิภาพกิจธุระสรรพสิ่งโรงหมอขนมจากการรับรองคุณภาพความเร็วโครงข่าย ความแข็งแรงสรรพสิ่งวงจรข่าย กับช่วยปันออกหมู่บริการปีกสาธารณสุขปะปนกัน สมควรความหน่วง (latency) ของงานมอบผ่านข่าวที่ลุ่มสุดโต่ง ด้วยสมรรถนะณการอัพโหลดประกาศแห่งหนทุเลากระทั่งงานมอบผ่านอาณัติสัญญาณไวไฟ 3-4 ทัดเทียม มีผลกระทบแจกกิจธุระปีกการดูแลผู้ป่วย การเก็บข้อมูลวิเคราะห์ ด้วยกันงานควบคุมงานจากระยะไกลสามารถทำได้ลงคออย่างมีประสิทธิภาพจำเริญ ทั้งอีกทั้งเป็นต้นแบบสรรพสิ่งเรือแพลตฟอร์มกำราบสถานการณ์เร่งรีบบนบานเทคโนโลยี Cloud ที่ขับเคลื่อนด้วยหลุมแรงสิ่งของข่าวสารในประเทศประเทศไทยทางกองกลาง ขม่อมเว่ย เทคตุงกิโลยี่ ไทย (จำกัด) ได้ส่งมอบโซลูชันผู้ช่วย AI เพื่อใช้วินิจฉัยงัวตัก-19 แจกกับโรงหมอราลงมาหัวหน้า เมื่อแจ้นๆ ตรงนี้ หมายรวมได้ส่งมอบกระบิลสิ่งใหม่สื่อสารระยะไกลเพื่อจะการแพทย์ Huawei Telemedicine Video Conference Solution ปันออกแก่กระทรวงสาธารณสุข แหลมทอง เพื่อลุ้นให้การจัดการสิ่งของพนักงานหมอในที่แหลมทองสามารถตรวจสอบวินิจฉัยโรคได้จากทุกหัวระแหงทุกเวลาผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่ถือ กับที่ประธานตกว่ายังช่วยตัดทอนความเสี่ยงจากงานติดโรคแบ่งออกแก่ทีมแพทย์ไทยด้วย PR News5GHuaweicovid-19siriraj-smart-hospital