กรอบความคิดอย่างไร แห่งทำให้ AIS คืบหน้าไปสู่การเป็นกองกลางสถานที่ชนมพรรษา 100 ชันษา บนทาง Sustainable Development

Sustainable Development (SD) แห่งหนบมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือว่า AIS ผลักดันตกว่าการก่อสร้างความยืนยงเปลี่ยนหลักการ “ลดการเสี่ยงและก่อสร้างโอกาส” แห่งหนขับเคลื่อนด้วย 7 กลวิธี ทั่วถึงทั้งเศรษฐกิจ เข้าสังคม กับบริเวณแวดล้อม ซึ่งไม่พ่างมุ่งหมายเอาธุระปันออก AIS สิงสู่คว้าจด 100 พรรษาขนาดนั้น เสียแต่ว่าอีกต่างหากช่วยเหลือช่องทางที่จะครอบครอง Digital life service provider เพราะว่าประกอบด้วยเอ็ดณเนื้อตัวส่อตรวจวัดประธานลงความว่าส่งเสริมปันออกชีวิตินทรีย์สุขทุกข์สรรพสิ่งมนุษย์จ่ายดีขึ้นจด 400,000 คนภายใน 3 ชันษาตรงหน้า ตามคำกล่าวของ นัฐิยา พัวพงศกร หัวโจกด้านการทำงานผู้ลงทุนสัมพันธน์และกำกับสอดส่องวัตรการทำงาน หัวนอนปลายตีนของการแห่งหนองค์กรการทำงานให้ความสำคัญดามการพัฒนาความยั่งยืนจริงๆ ๆ จำเป็นจะต้องบ่งบอกบริหารพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development หามิได้เนื้อความนวชาตสำหรับกองกลางในประเทศแหลมทอง เรื่องสรรพสิ่ง AIS เอง ตั้งแต่กาลเวลาเธอสมประสงค์ บุญยะชัยชนะ ครอบครองซีอีโอ เคยชินเอ่ยปากหลักที่จะทำเอากองกลางอยู่คว้าดำรงฐานะ 100 ปี สถานที่เน้นย้ำการงานซึ่งดู Stakeholder รอบด้านทั้งหมด ไม่ว่าจะครอบครองผู้บริโภค คู่ขาย บุคลากร ด้วยกันผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทสิ่งของ CSR (Corporate social responsibility) ของ AIS สถานที่ให้ความสำคัญกรณี “คน” เพราะว่าผู้ใช้หลักสิ่งของเราคือคน งานแห่งหนมนุษย์จักมั่นคงได้มา จำเป็นจะต้องทำซ้ำลงมาสถาบันครอบครัว จึงครอบครองหัวนอนปลายตีนสิ่งของงานก่อแผนสานรัก เพื่อที่จะสนับสนุนสถาบันครอบครัว เพราะเชื่อว่าสถาบันครอบครัวสถานที่มั่นคงขึ้นไป คือฐานรากเบื้องต้นสิ่งของเข้าสังคมแห่งเสถียร โน่นลงความว่าประกอบด้วยการศึกษาดี สามารถสร้างหน้าที่และรายได้ได้ โหล่จึงจะเป็นผู้ใช้แห่งหนสมรรถลงมาใช้คืนโทรคมนาคมที่รูปแบบนี้ได้ ดังนั้น Sustainability ไม่ไหวเอ่ยปากเพียง social benefit หรือไม่ก็ environmental benefit แม้ว่าจะเอ่ยถึง business benefit แล้วก็จะเป็น in process แหวจากนั้นหน่วยงานสิ่งของเราเข้าไปเกี่ยวข้องยังไง ยิ่งไปกว่านี้ เนื้อความ Sustainable Development ปรับปรุงขึ้นไปลงมาเรื่อยๆ ๆ ตั้งแต่สมัยแห่งเริ่มประกอบด้วย UN Millennium Goals หรือว่า MDGs (จุดหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสิ่งของสหประชาชาติ) ซึ่งจะเน้นย้ำที่เชิงเข้าสังคมติดจะเต็มแรง จนกระทั่งเห็นว่าจะล้อมวงจากเรื่องตรงนี้จ่ายโย่งขึ้นไปยังไง กระเป๋าแห้งวันนี้ประกอบด้วย Sustain Development Goals หรือ SDGs (ความมุ่งหมายการพัฒนาสถานที่ยืดยาวแห่งหนใช้ครอบครองกรอบแห่งการขับเคลื่อนโลกจากไปจวบจนถึงเดือนเดือน 8 ชันษา 2573) แห่งหนส่งเสริมแจกก่อกำเนิดงานสนทนาแห่งตลาดโลกมากขึ้น เช่น Responsible Investing แห่งหนการลงทุนณท้องตลาดราคาทุนเปล่าน่ามองดูเสียแต่ว่าประโยชน์สิ่งของธุรกิจเท่านั้น น่าแลดูด้วยว่าธุรกิจเขาสร้างห้ามยังไง เขาส่งผลแจะณเชิงเศรษฐกิจ สังคมและที่แวดล้อมเช่นไร เป็นเหตุให้ความเห็นตรงนี้ไปสู่นครแหลมทองผ่านตลาดทุนขนมจากการดุนของตลาดหุ้นแห่งไทยกับที่ทำการคณะกรรมการดูแลหลักทรัพย์ด้วยกันตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ทรรศนะด้าน Sustainable Development แห่ง AIS ตั้งมั่นคืออย่างไรเนื้อความของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนมองได้ 2 ขัดสน นั่นคือความเสี่ยงกับโอกาส เนื่องด้วยในที่นี้คือก่อต่อจากนั้นจำเป็นจะต้องลดการเสี่ยงแต่สมรรถเพิ่มจังหวะ แห่งเปล่าสมรรถมองแค่ตัวบริษัทชนิดโดดเดี่ยวได้มา เพราะการเสี่ยงด้วยกันจังหวะมาจากปัจจัยภายนอกด้วย “นั่นตกว่าการงานแห่งก่ออยู่ประกอบด้วยการเสี่ยงอะไรที่จะเข้าแตะต้อง ด้วยกันได้โอกาสอะไรสถานที่สามารถได้เก็บคว้าบ้าง โดยแห่งหนมองบริบทแจกครบถ้วนทั้ง 3 ข้างลงความว่า เศรษฐกิจ เข้าสังคม และที่แวดล้อม” ดังนั้นการถักทาบเรื่อง Sustainable Development ของ AIS จึงคัดเลือกดำเนินการผ่านเล่ห์เหลี่ยม 7 ปีกแห่งหนถ้วนทั่วตลอดเศรษฐกิจ เข้าผู้เข้าคน กับบริเวณแวดล้อม แห่ง 1. ต้องสำคัญกับบริษัทและคนภายนอก 2. จำเป็นจะต้องดำรงฐานะข้อคิดระยะยาว เพราะว่าเป็นเรื่องสรรพสิ่งความยืนยง เช่นนี้ AIS นิยามตัวเองดุมุ่งหมายดำรงฐานะ Digital life service provider (ค้นหาบริการทางข้างดิจิทัลมาจ่ายผู้ใช้) แล้วก็ไม่คงจะมองตัวเองครอบครองเพียงธุรกิจโทรคมนาคมอีกต่อไป เสียแต่ว่าจะจำเป็นต้องรอดตายอย่างจิรังอีกด้วย Business Model ใหม่ แห่งหนให้ความสำคัญกับดักเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เรื่องการพามนุชเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะก่อสร้างจ่ายที่โล่งแจ้งแข็งแรงขึ้น กรณีลดการปล่อยก๊าซปรากฏการณ์เรือนกระจก รวมถึงลดเศษที่การเคลื่อนที่การทำงานเล่ห์เหลี่ยม 7 ข้างไปสู่งานเดินธุรกิจชนิดจิรังกระไรคือตัวอย่างแห่งหนครอบครองรูปธรรมเกี่ยวข้องเล่ห์เหลี่ยมสถานที่อิฉันกำลังจะจรดีฉันคงจะไม่ไหวติดต่อแห่งบริบทแห่งดำรงฐานะวงกว้างทั้งปวงชิ้น เสียแต่ว่าคัดเลือกเฉพาะเจาะจงขัดสนแห่งทำเอาคนเข้าใจง่าย ด้วยความมุ่งหมายดั้งเดิมตกว่ามุ่งหมายจ่ายมนุชข้างใน (บริษัท) แจ้งก่อน จากนั้นจ่ายผู้ซื้อและบุคคลภายนอกแจ้งอีกด้วย โดยเหตุนั้นขัดสนแห่งดูดดึงมาหวานคอแร้งสุดๆด้วยกันคนแตะต้องได้มาลงความว่าเนื้อความ Cyber wellness (แผนการอุ่นใจไซหมายเลข) ด้วยกัน แผนการ E-Waste (โครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์) แห่งส่วน Cyber wellness มีความมุ่งหมายณการสร้างภูมิต้านทาน รณรงค์ ปลูกสร้างจิตสำนึก และก่อสร้างเครื่องอุปกรณ์เลือกเฟ้นกรอง Content สถานที่ไม่เหมาะสมจากแหล่งหล้าดิจิทัล โดยเน้น 2 ปีก ตกว่า ตั้งหน้าจรรโลงการศึกษาเล่าเรียนและก่อสร้างทักษะทาง Digital (Educator) เพื่อให้เกิดความสำนึกเข้าใจ พร้อมกันจรกับดักการพัฒนาความถนัดเพื่อให้ชดใช้ดิจิทัลชนิดรู้เท่าทัน ด้วยกัน รักษา (Protector) การเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตเปลี่ยน Digital Solutionsสำหรับโครงการ E-Waste มุ่งหมายก่อสร้างการตระหนักจดผลร้ายสรรพสิ่งงานมละขยะชนิดไม่ถูกทาง และประมวญขยะอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับพันธมิตรทั้งหมดท้องที่ด้าน เพื่อจะนำเข้าสู่การกำแก่ชนิดถูกทาง เพื่อที่จะสิ่งแวดล้อมแห่งหนดีขึ้นสรรพสิ่งทั้งหมด ด้วยกันตัดทอนขยะอิเล็กทรอนิกส์หลงเหลืออยู่ณประเทศไทย เพราะว่าสามารถทิ้งเศษอิเล็กทรอนิกส์เหมาะ ถังขยะ E-Waste ที่จะตั้งอยู่ติดสอยห้อยตามจุดแตกต่าง ๆ อาทิ AIS Shop กับศูนย์การค้าของ CPN ด้วยกันในอนาคตจะถูกขจรขจายจากไปยังมหาวิทยาลัยในประเทศประเทศไทย โดยกากขนมจากถังจักไม่ผิดจับจรบริหาร ด้วยกันคร่าชนิดถูกวิธี พร้อมด้วยขบวนการ Zero landfill (ขบวนการว่าการเศษ ทำเอานำหวนกลับใช้ประโยชน์ใหม่ปันออกก่อกำเนิดค่าได้อีก)เสียแต่ว่าภายหน้าอีก 3 หรือไม่ก็ 5 ชันษาตรงหน้าอาจจะหยิบเดินสะพัดยกมาจำใจอื่นขึ้นมาเอ่ยปาก หรือว่าคงจะคิดดู business model ใหม่ขึ้นไปมาด้วยกันคงจะจับเนื้อความอื่นขึ้นลงมาพูดทำแทนตกลง ประกอบด้วยจุดหมายปลายทางหรือว่าเนื้อตัวชี้ให้เห็นตรวจวัดการบรรลุสรรพสิ่งแผนการในด้านมุมใดบ้างจุดหมายจะเป็นไปตาม 7 กลยุทธ์ แห่งกรณีหลักลงความว่า ช่วยเหลือการเสี่ยงกับสร้างโอกาสใหม่ ซึ่งคือความมุ่งหมายสูงสุดเพื่อที่จะเอาใจใส่หน่วยงานจากไปสู่ Digital life service provider ตัวอย่างเช่น Digital Innovation ดีฉันจะดูจุดหมายปลายทางซื่อ partnership ที่จะมารวมก่อสร้างของใหม่กับเรา เพราะสิ่งใหม่ไม่ได้เกิดคว้าขนมจากหน่วยงานเหมือนหน่วยงานข้างเดียว แต่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ecosystem เพื่อจะนำไปสู่งานนีรจรข้อปฏิบัติกรรมได้ ขณะที่จุดหมายประการเรื่อง cyber security ก็จะครอบครองในด้านการพัฒนากบิลเทคโนโลยีด้วยกันคนของ AIS แจกสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยสิ่งของกบิลการปกครองว่าการข่าวสรรพสิ่งดีฉันได้ ระหว่างที่ที่เชิง Social inclusion เป็นเรื่องของปริมาณมนุษย์ดุ จำเป็นจะต้องประกอบด้วย product/service ที่จะจากไปสนับสนุนจรรโลงปันออกชีวิตินทรีย์ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นจด 400,000 มนุชข้างใน 3 พรรษาตรงหน้า ซึ่งจำนวนตั้งต้นก็จะประกอบด้วยกลุ่ม อสม. (กลุ่มขันอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ซึ่งปลายปีที่ผ่านมาก็เกินเป้านิ่ง 100,000 มนุษย์จรแล้วความมุ่งหมายทางข้าง Cyber wellness จักโฟกัสเจียรสถานที่หมู่เด็ก ฐานเป้ามีจำนวนรวม 2,000 วิทยาคารใน 3 ชันษาข้างหน้า โดยตั้งใจจักจับบทเรียนเพิ่มพูนความชำนาญปีกดิจิทัลเข้าไปสู่กลุ่มเด็ก จนถึงจำเป็นจะต้องประกอบด้วยเครื่องใช้ไม้สอยดูแลรักษาจ่ายกับมนุษย์ ซึ่งเราประกอบด้วย product ออกมาต่อจากนั้น 2 เนื้อตัว (AIS Secure Net และ Family Link) แห่งน่าเข้าถึงผู้บริโภคแจกได้กะ 6,400,000 คนใน 3 ชันษาข้างหน้า ดังปีกที่แวดล้อม จักประกอบด้วยเนื้อตัวชี้ให้เห็นตรวจวัดเนื้อความตำแหน่งงานใช้คืนแรงงานทาบกลุ่มการผลิตแห่งหนจำเป็นต้องน้อยลง 90% เปรียบเทียบกับดักชันษาฐาน รวมทั้งกำหนด Mission Green 2020 ที่ตั้งจุดหมายณงานลดด้วยกันจำหน่ายกาก E-Waste กะ 1 แสนสิ่ง ซึ่งเท่าเทียมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมกว่า 1 กล้อนกก.คาร์บอนสมมูล (kgCO2e) ปันออกได้มาภายในปลายปี 2020 (นับแต่ทิวาแรกสถานที่เปิดฉากแผน E-Waste แห่งวันที่ 1 ต.ค. 2562)โจทย์หรือไม่ก็ความติดขัดหลักเขตใด แห่งหนทำเอาการขับยกเนื้อความ Sustainable Development สรรพสิ่งองค์กรไม่ดำเนินต่อไปชนิดสถานที่มุ่งหมายSD เกิดเรื่องระยะยาว หลายหนองค์กรถูกประมาณพร้อมด้วยความมุ่งหมายระยะสั้นแห่งประจำปี ดังนั้นจึ่งจำเป็นต้องมีงานลำดับความหมายของสาระสำคัญสถานที่อิฉันมองที่ระยะสั้น ซึ่งกรณีท้าทายตกว่าการนำบริบทระยะยาวมาเล่าปันออกตั้งแต่ชั้นเทศมนตรีคว้าเล็งเห็น กับจัดสรรสมัยสถานที่มีระหว่างระยะสั้นด้วยกันระยะยาว กระนั้นก็ตามการเหล่ระยะสั้นหามิได้เรื่องแย่ แต่จำเป็นจะต้องประกอบด้วยงานจัดลำดับความหมาย ซึ่งพอที่จะซูบปัญหาทั้งคู่อย่างจากไปญิบห้าม นอกจากนี้องค์กรธุรกิจเริ่มเปล่าดูเฉพาะเรื่องกำไรขาดทุนเท่านั้น แต่จำเป็นจะต้องเพิ่มพูนบริบทแห่งเนื้อความเศรษฐกิจ เข้าสังคม และที่แวดล้อม ดังนั้นจะเหลือบเห็นว่าวิธีคิดดูสิ่งของงานสร้างการทำงานจักกลาย เพราะว่าไม่ไหวดูเพียงผลกำไรเข้าเนื้อแห่งหนแข็งตัวเลข แต่คิดว่าดีฉันตอบปัญหา higher purpose อะไรบางสิ่ง เหตุฉะนี้ SDGs ซึ่งเป็น higher purpose กำลังวังชาบอกแหวถ้าหากไม่ร่วมแรงร่วมใจสอดส่องแหล่งหล้าใบตรงนี้ ก็อาจจำเป็นต้องล่มสลายแน่ ถ้าหากอีกต่างหากโหยแจกประกอบด้วยพื้นแผ่นดินสำหรับคนรุ่นหลังอยู่ ก็จำเป็นต้องร่วมกันก่อ เพราะฉะนั้นเมื่อหวนกลับมองสถานที่เนื้อตัวองค์กร ผิดีฉันสมรรถเล็งเห็นหรือซูบปัญหาความมุ่งมาดสิ่งของคนในอนาคต ก็เป็นเหตุให้เราสมรรถหวนกลับไตร่ตรองที่ด้านสิ่งของ business model ใหม่ ๆ คว้าจริงๆหรือเปล่าแหวจะก่อ Sustainable Development คว้าจำเป็นต้องดำรงฐานะองค์กรแห่งร่ำรวยหรือเสถียรก่อนกำหนดจากนั้นอ่อยทำนึกดูแหวไม่มีถูกหรือว่าผิด ตัวอย่างร้านค้า Bake oven ซึ่งขายเบเกอรี่ตอบปัญหาหมู่ผู้ใช้สถานที่ตั้งใจปีกอนามัย ขนาดที่ในเวลานี้ไม่ได้ดำรงฐานะการงานแห่งหนร่ำรวย แต่ประกอบด้วย SD สิงสู่แห่งหน mindset แน่นอน ๆ จากนั้นถ้าหากเราทำเอาถูก นั่นชี้เรื่องว่าองค์กรสามารถลดต้นทุนได้ เปล่าก่อให้เกิดผลร้ายดามสภาพแวดล้อม ไม่ไหวปล่อยน้ำเสีย ไม่ไหวมละกาก ดังนั้นผิเราทำทุกสิ่งเพราะแห่งหนอิฉันประหวัด Stakeholder อย่างดี การเสี่ยงแห่งมนุษย์จักมาสั่งดุด่าก็จะพ้นไป โดยเฉพาะบริษัทเทอะทะ ๆ มากมายต้องควรก่อ แห่งบอกว่าควรก่อไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่ากรณีทรัพย์สิน แต่เป็นเพราะเนื้อความเทอะทะ ซึ่งแสดงกรณีดุประกอบด้วย Stakeholder ดำรงฐานะมากมาย ตัวอย่างเช่นที่หัวมุมของงานจ้างงาน สถานที่มีเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ต่อจากนั้นให้ความเป็นธรรมกับดักพนักงานหรือไม่ ถ้าไม่ใช่เช่นนั้นก็ชั่วครั้งชั่วคราวแน่นอน ก็เพราะว่าสุดท้ายมนุษย์เหล่านั้นจะรู้สึกว่านกเขาจรดำเนินการกับที่อื่นๆได้เปรียบ รวมไปถึงญิบแลกเปลี่ยนพร้อมด้วย ถ้าหากเอาเปรียบนกเขาเทียบเท่า แม้ณ เวลานี้คงจะยอมก็เพราะว่าสัดส่วนกงสีเทิ่งด้วยกันประกอบด้วยกำลังซื้อ แต่ระยะยาวถ้ามีทางคัดเลือกหรือประกอบด้วยหนทางอื่น เขาก็จะเปล่ามาริดีฉันประกอบด้วยแนวทางเช่นไรปันออกมนุษย์หรือไม่ก็บุคลากรแห่งพัวพันกับดักคนนอก ปฏิบัติตามแผนการหรือว่าสิงสู่ณขอบข้าง Sustainable Development เป็นคำถามแห่งหนทั้งหมดสั่งสนทนากักคุมเต็มแรงด้วยกันเป็นความท้าโย่งขององค์กร เสียแต่ว่าการควบคุมพนักงานสิ่งของตนเองอีกทั้งหมูเสมอเจียรจำกัดมนุษย์ที่อยู่แห่ง value chain เป็นทอด ๆ เพราะท่าจะก็โง่ดุบริษัทแห่งหนครอบครองแหล่งผลิตสิ่งของจรว่าจ้างกงสีแบ่งอย่างไร จึงถือเป็นเรื่องท้าทายของการงานอย่างมาก โดยเหตุนั้นชิ้นสถานที่หน่วยงานเริ่มตั้งต้นทำได้ตกว่าขนมจากในก่อนกำหนด เริ่ม implement เพราะมีแผนการออกจากไป นฤมิตขนมจากแผนการจากไปสู่การปฏิบัติ มีระบบระเบียบงานพิจารณากับรายงานเพื่อให้มั่นใจได้มาดุอยู่ณร่องแห่งลาย อาจจะเปล่า 100% แต่ย้ำแจกส่วนใหญ่สิงสู่ณช่องที่ลายคว้า แล้วเริ่มติดต่อคลอดจรยังกองกลางคู่แลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างถ้าหากดูแห่ง Supply chain วันนี้ กาลเวลาดีฉันจับจ่ายใช้สอยเครื่องไม้เครื่องมือ network จักมีขีดคั่นขัดสนที่แวดล้อมแห่ง TOR ของงานจัดซื้อ ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อต้องพิจารณาติดตาม TOR เพราะยอดเยี่ยมณข้อคิดเห็นแห่งจำเป็นต้องคาดคะเน แน่นอนดุส่วนสัดคงจะไม่ไหวเต็มแรง เพราะโหล่แล้วอีกต่างหากจำเป็นต้องดูกรณีสนนราคากับคุณภาพอีกด้วย ดังนั้นทั้งสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะ กับราคา จำเป็นต้องเจียรพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม Sustainable Development จะไม่ใช่เช่นนั้นงานหักออกดิบเต็มแรง ขนาดที่โลกแห่งยุคปัจจุบันอาจซับซ้อนก็แน่นอน แต่บางขณะก็เท่าเทียมจักคล่องขึ้น เพราะว่าเราไม่ไหวสร้างโดดเดี่ยว ในเวลานี้ครั้นทั้งหมดเข้มข้นเนื้อความ SD ขึ้นลงมา อาทิเนื้อความ supplier รายใหญ่แห่งขายทั่วโลก ก็จะประกอบด้วยความเพียรพยายามที่การรวมกลุ่มกับสมรู้ร่วมคิดสร้าง central audit นับไม่ยาก ผิเราไปสู่กระบวนการหรือว่าเข้าสู่เกณฑ์อย่างไรบางอย่าง หรือมี ISO เป็นตรายางแห่งงานรองก็จะถือใจได้ณชั้นเอ็ด อย่างแห่งหนบ่งบอกแหว SD ยังเป็น journey แห่งทุกคนเบา ๆ พยายาม ชิ้นสถานที่ทำได้ลงคอคือแต่ละหน่วยงานประเมินการเสี่ยงด้วยกันแสดงยอมจรดุดวงไหนแห่งหนควรจะเผชิญดูและเข้าไป audit ก็เพราะว่าอิฉันดำรงไม่สามารถยอมจากไป audit คว้าทุกวงกลม 100% อย่างไรลงความว่ากรณีท้าอุดมแห่งการลงมาเล่นบทบาทเป็นเจ้าภาพเดินเครื่องเรื่อง Sustainable Developmentกรณีท้าจำเดิมสถานที่รู้สึกดุผ่านมาแล้วที่ช่วง 2-3 พรรษาแรกคือ Awareness and Mindset สิ่งของมนุช เสร็จนำเนื้อความแห่งไม่ไหวถูกกล่าวขวัญชนิดจ้าฉวยขึ้นลงมาพูด ส่วนเนื้อความท้าหลังจากนั้นตกว่า Priority ประการแห่งบอกคือทุกคนมีการทำงานประธานแห่งรอคอยอยู่ เราจะจัดแบ่งเอาเรื่องเอาราว SD ปันออกมาอยู่ณตารางเวลากับขัดถูดจัดลำดับนัยแต่ละหน่วยงานคว้าเช่นไร เพื่อให้เจียรได้แบบเป็นร่างกายยิ่งไปกว่านี้ SD ก็เป็นเรื่องชั่ว ก็เพราะว่าครอบครอง Change management อย่างหนึ่งณองค์กร อีกทั้งบางกรณีก็มีทุนแอบแฝงแห่งหนมองไม่เห็น สมัยสถานที่มนุษย์เรามองไม่เห็นก็เสมอเหมือน Covid-19 แห่งวันนี้ ซึ่งเมื่อเหลือบเห็นต่อจากนั้นมนุชก็ทันเหตุการณ์ แต่เราทรงไว้ไม่หิวแจกความเสี่ยงเข้าต่อจากนั้นดีฉันเบาเจียรตื่นตัว เพราะฉะนั้นตกว่าเรื่องสถานที่ต้องทำให้คนเห็นจะอย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องงดงามแห่งหน่วยงานประเทศไทยแจกความกระตือรือร้นห้ามที่กรณีนี้มาก ด้วยกันโลกของตัวนำทันสมัยลุ้นทำเอาเนื้อความตรงนี้เกือบตัวมนุชมากยิ่งขึ้น อิฉันจะมองเห็นการงานสรรพสิ่งคนรุ่นหลังก้าวหน้าลงมาอีกด้วยกรรมวิธีไตร่ตรองแห่งมีบริบทอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเข้าสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเต็มแรงเฉพาะบุคคลไตร่ตรองว่ากรณี SD ที่นครประเทศไทยควรจะอยู่ที่วงกลมสถานที่ได้เปรียบแห่งแหล่ ๆ ประเทศ พร้อมด้วยกรณีแห่งหนการประหวัดการปฏิบัติดามผู้อื่น ประกอบด้วยอยู่ที่พื้นฐานสิ่งของคนไทยสิงสู่จากนั้น Corp InnovaisSustainable Developmentsustainable-development-goals

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg