กรมสรรพากร รีบสนับสนุน ‘เลิกข้อบังคับนำเข้าผลิตภัณฑ์ราคาลดลง 1,500 บาท ไม่ต้องจับจ่าย VAT’ ต้องการสร้างความเป็นธรรมแยกออกคนไทย

ด็อกเตอร์ดีเลิศนิติ กฎปฏิบัติความผิดประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ปันออกสัมภาษณ์ณหมายกำหนดการ Techsauce Live ตวาด ขนมจากความความอยุติธรรมที่มีพ่อค้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ มีการหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงเงินภาษี ด้วยกันสร้างงานชิงชัยปีกสนนราคากับชาวไทย ผ่านมุขแพลตฟอร์ม e-commerce นี้ถือว่าเป็นปัญหาขนานใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนี้กรมสรรพากรครอบครองแนวทางมาจากกระทรวงการคลังแห่งการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์แห่งหนได้มาประกอบด้วยการทะลักเข้ามาจากต่างชาตินั้น ผู้ค้าค้าคว้ามีงานใช้ช่องไฟทางกฎหมายของสินค้าที่เป็นเงินเป็นทองด้อย 1,500 บาท ไม่ต้องจับจ่ายใช้สอยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งอยุติธรรมกับผู้ประกอบการแหลมทองรายย่อยที่ปล่อยของ ซึ่งได้มีการทะลักเข้าจัง เหตุฉะนี้จำเป็นจะต้องมีการไขปัญหาข้อบังคับในวินัยระดับสิ่งของกฎกระทรวง เพราะว่าจักจำต้องเร่งก่อเพื่อก่อสร้างความยุติธรรมแยกออกชาวไทย เพราะว่าหัวใจสำคัญที่กรมสรรพากรบากบั่นสร้าง ตกว่า งานสร้างความเป็นธรรม จำเป็นต้องเร่งรีบเพิกถอนนี้เพื่อให้ก่อเกิดความเป็นธรรมกับคนไทยปันออกเต็มแรงตกขอบนอกจากนี้ยังประกอบด้วยในกรณีที่ประกอบด้วยผู้ค้ารายใหญ่ขนมจากต่างด้าวภูมิหลังซื้อขายผ่านเรือแพลตฟอร์ม e-commerce โดยชดใช้ที่ว่างทางกฎหมายแห่งงานหลบหลีกการจับจ่ายค่าธรรมเนียมนั้น เรื่องอย่างนี้ไม่ไหวบังเกิดแค่กับประเทศไทย เสียแต่ว่ามีขึ้นกับแหล่ประเทศทั่วโลกแห่งหน หมู่ดังที่กล่าวมาแล้วได้มาประกอบด้วยงานใช้ช่องไฟตามกฎหมายที่ว่า จะจำเป็นจะต้องมีสถานประกอบการอยู่ยืดในประเทศนั้น ๆ แล้วจึงจักจำต้องเสียภาษีอากรรายได้ แม้ว่าพวกนี้กลับใช้คืนวิธีการตีทะเบียนหุ้นส่วนติดตามเกาะต่าง ๆ แห่งหนประกอบด้วยงานเก็บภาษีที่ไม่ผิดขนมจากโจทย์ดังกล่าวที่ทำเอาประกอบด้วยผู้สถานที่สร้างธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจับจ่ายภาษีอากรเที่ยงตรงร้องทุกข์มานั้น กรมทั้งหมดมือก็ไม่ได้นอนใจ กับได้มามีการปรึกษาหารือกับดัก องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ภายในพรรษา 2020 ที่จะหาวิธีการเก็บภาษีผู้ค้าแห่งหนทำงานโดยสิงสถิตที่ว่างทางกฎหมายหลบมุมค่าธรรมเนียม แม้จักไม่มีสถานประกอบการชั่วกาลนาน แม้ว่าจักลงมามองดูกันที่ Transaction ที่เกิดขึ้น ซึ่งเทศบัญญัติดังกล่าวตรงนี้จักจำต้องสร้างพร้อมกันทั่วโลก”ตอนนี้ดีฉันพลังสังสนทนากับมุข OECD ตวาดข้างในปี 2020 จักจำเป็นต้องประกอบด้วยงานเห็นด้วยกักคุมว่าจะเก็บภาษีก๊กนี้ยังไง ขนาดที่คุณไม่มีสถานประกอบการอยู่ยืด ดีฉันจักมาแลดูตวาด Transection ก่อเกิดที่ประเทศไรเท่าไร หลังจากนั้นจำต้องก่อด้วยกันทั่วโลก เหลือแหล่ๆคน ประการที่อิฉันได้ยินประกาศใสประเทศคงไม่คอยจากนั้น เพราะหิวสร้างภาษีอากรประเภทใหม่ ที่เรียกหาว่า Digital Service Tax แต่ว่าเชื่อหรือไม่ตวาดณที่แท้อีกต่างหากเก็บไม่ไหว ก็เพราะว่ามันดำรงฐานะสงครามการค้าขายระหว่าง ประเทศ แต่ว่าฉันไม่ยอมรับจำนน จักต้องทำให้คว้า พอให้เกิดความยุติธรรม” ดร.ดีเลิศนิติ เสนอทวนทบฟังตาราง Techsauce Live ระบิครบพอดี https://wwwมันสมองfacebook.com/techsauceTH/videos/1093131934421139/ NewsVATOECDกรมสรรพากรdigital service tax

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/89696529_794792234390919_7259170302825857024_n.jpg