กรมการขนส่งทางบกรั้งขึ้นจ่ายดามใบขับขี่ออนไลน์ อีกด้วย 8 ขั้นตอนสะดวก ๆ

กรมการขนส่งทางบกยกขึ้นจ่ายดามใบขับขี่ออนไลน์จากนั้นวันนี้ ภายหลังเหตุการณ์การกระจายเชื้อของ COVID-19 ในประเทศไทย แหล่ ๆ คนคงจะกังวลกับดักการแรมรอนจรต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ถึงที่ ดังนี้เช่นกันสถานการณ์ตรงนี้กรมข่นส่งทางบกจึ่งคว้าออกลูกมตเฝือารเพื่อที่จะปกป้องงานแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพราะว่ายกขึ้นจ่ายกลางเมืองนั้นสามารถที่จะยืดอายุใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ไม่ก็ e-Learning คว้าหลังจากนั้นวันนี้ผ่าน 8 กระบวนการง่าย ๆ แค่นั้น8 กระบวนการประกบใบขับขี่ออนไลน์เข้าไปแห่งเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ คลิกแห่ง “ลงชื่อเข้ายอมรับการอบอ้าวรมควัน”ครั้นคลิกแล้ว เว็บจักจัดโชว์ 4 กระบวนการการฝึกอบรมยืดอายุใบอนุครอบครัวขับรถเปลี่ยนที่มามุขด้านล่าง เขียนเติมข้อมูล เลขลำดับบัตรประจำตัว, เลขที่ใบอนุญาตขับขี่, ทิวาอนุญาตและทิวาหมดชนมพรรษาใบขับขี่เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถแห่งหนประสงค์จะสืบชะตา จากนั้นคลิกแห่งหนปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”พิศวิดีโอการอบรมดังที่เลือกเฟ้น ครบครันสร้างข้อสอบ 3 เรื่องระหว่างการรับสารภาพพิศวิดีโอ เมื่อสารภาพพิศวิดีโอจนสิ้นสุด คลิกแห่งปุ่ม “ขบวนการสุดท้าย”รับรองตัวตนโดยเติมข่าวสารเลขบัตรประจำตัว กับเลขที่ใบอนุญาตขับขี่เพื่อที่จะรับสารภาพผลการอบรม หลังจากนั้นคลิกแห่งปุ่ม “เสร็จสิ้นการฝึกฝน”สืบสวนผลการฝึกอบรม ที่ใบหน้าจำเดิมสรรพสิ่งเว็บไซต์ คลิกแห่งหนปุ่ม “สืบสวนวรรณะการฝึกอบรมออนไลน์” จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกที่ปุ่ม “สำรวจตำแหน่ง”สมมติว่าผ่านการฝึกฝน แกสมรรถนำเอาท์พุตจรละเว้นการอบรมแห่งที่ทำการขนส่งได้มาขวับคำอธิบายเพิ่มเติม: กรมขนส่งทางบก NewsDLTe-Learningกรมการขนส่งทางบกประกบใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/ต่อใบขับขี่ออนไลน์.png