กฟภ. PEA เผยอัตราค่าตอบแทนบดประจุไฟฟ้า

หัวหน้าพงศกร ยุทธพี่วิท เลขานุการผู้ว่าการกฟภ. ครอบครองสำคัญถกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจาระไนและแข่งขันการใช้งาน PEA VOLTA Application ครบถ้วนเผยตำแหน่งค่าตอบแทนบี้ประจุไฟฟ้าเพราะว่าประกอบด้วยเทศมนตรีบุคลากร PEA ด้วยกันกลางเมืองร่วมงาน ที่ ห้องประชุมที่พักผ่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับ 2 ตึกคลับเฮโลาส์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ปฏิรูปเครือข่ายสำนักงานบดประจุไฟฟ้าสิ่งของ PEA เพราะว่าช่วงปัจจุบันมีที่ทำการบดประจุไฟฟ้าทั้งมวล จำนวน 11 หน่วยงานกับมีแผนงานขยายเครือข่ายที่ทำการอัดประจุไฟฟ้าอีก 62 หน่วยงาน ซึ่งรองรับการอัดประจุไฟฟ้าตลอดการอัดยาประจุแปลนไฟฟ้ากระแสตรงด้วยกันไฟฟ้ากระแสสลับ งานร่วมมือดังกล่าว PEA ด้วยกัน สถาบันเทคโนโลยีพระสงฆ์จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจลิตร) ได้ร่วมมือปฏิรูป PEA VOLTA Application ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกที่การบริการบดประจุไฟฟ้าและงานชำระค่าบริการ ยุคปัจจุบัน Application ดังกล่าวสามารถทำงานได้ที่ชั้นหนึ่ง รวมถึง PEA ได้มาตรวจตำแหน่งค่าบริการบดประจุไฟฟ้าไว้ดังนี้ตำแหน่งค่าบริการบดประจุไฟฟ้าอัตราบริการคุณค่าบดประจุไฟฟ้าในงานใช้สิ่งอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charger) ในตอน Peak เท่าๆ กับ 7.5887 ตีน/หน่วย ด้วยกันที่ช่วง Off-Peak พอกับ 4.2061 เท้า/กลุ่ม (รวมแวต)ตำแหน่งบริการอัดประจุไฟฟ้าในที่งานใช้คืนสิ่งบดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) ในช่วง peak พอกับ 7.5887 เท้า/หน่วย กับในที่ช่วง Off-Peak เท่ากับ 4.2061 พระบาท/หน่วย (ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ด้วยว่า PEA VOLTA Application เป็น Application เพื่อที่จะสำรวจความเรียบสอดสิ่งของกิจธุระ งานเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ซื้อของ PEA หมายรวมรวมเล่มข้อเสนอแนะขนมจากผู้ใช้งานและเตรียมการปรับปรุง Application รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในที่งานให้บริการอัดประจุไฟฟ้า ก่อนดึงขึ้นใช้งานแน่นอนในที่วันที่ 1 เมษายน 2563 PR Newspeaenergy-techclean-energy