กฟผ.ไม่สารภาพมนุษย์ทวี เตรียมการปรับองค์กรยอมรับการ Disrupt ของเทคโนโลยี

ไม่ว่าหน่วยงานรัฐ รสก. ไม่ก็เอกชนก็แจวไม่ระเหิดความการทำให้เสมอตัวแยกออกกับช่วง รับงานเข้ามาของ Disruptive Technology ปัจจุบัน คณะกรรมการปรับโครงสร้าง กฟผ. เปิดเผยข้อพิสูจน์ชั้นแรกว่าจะประกอบด้วยการลดบุคลากรที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ 21,800 คนแบ่งออกหลงเหลือ 15,000 มนุษย์ ด้วยการไม่ยอมรับบุคลากรนวชาตทดแทนบุคลากรที่ปลดเกษียณเป็นเวลา 4 พรรษา ก่อนหน้ากฟผ. (กฟผ.) จ้าง หุ้นส่วน พนาซ์ วอเโคนร์เฮโล้าส์ แอนด์ แก่งเปอร์ส (PwC) ศึกษาการปรับโครงสร้างหน่วยงานมาเป็นระยะยุคปีเอ็ดกว่าๆ หลังจากนั้น ซึ่งประกอบด้วยการประเจิดประเจ้อข้อสรุปเบื้องต้นว่า จักจำเป็นจะต้องตัดทอนพนักงานสถานที่ประกอบด้วยสิงสู่ตอนนี้ 21,800 คนปันออกหลงเหลือ 15,000 คน น้อยลง 7,000 คน ด้วยกันจักจำเป็นต้องลดตำแหน่งถัดจากเจ้าเมืองงานฯ จากช่วงปัจจุบัน 12 คนเหลือเช่น 7 คน เพราะข่าวดังกล่าวไม่ผิดไม่มิดชิดเพราะว่าระอุในที่ศิริการมีชัยชนะ แมกงาม ประธานสมาคมแรงงานรสก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการปรับโครงสร้าง ซึ่งเจาะจงตวาด ขั้นตอนตัดทอนปริมาณคนในหน่วยงาน รวมความว่า การเปล่าสารภาพเจ้าหน้าที่นวชาตทดแทนเจ้าหน้าที่แห่งหนเกษียณอายุเป็นเวลา 4 ปี ผู้ที่จะปลดเกษียณแห่งปี 2561 ประกอบด้วยจำนวนรวม 1,300-1,700 มนุษย์ ผู้ที่จะเกษียณแห่งชันษา 2562-2563 ชันษาเว้นเก็ง 1,700 มนุช ผู้ที่จะเกษียณอายุแห่งปี 2564 อีก 1,400 มนุช ซึ่งรวมยอดจะตัดทอนมนุษย์จากไปได้มาคาด 6,800-7,000 มนุษย์ คิดดำรงฐานะ 10 อัตราร้อยละขนมจากผลรวมบุคลากรสถานที่ประกอบด้วยสิงสู่ในเวลานี้ ดั้งเดิมจะใข้กรรมวิธีรั้งขึ้นแผน Early Retire แต่ว่าครั้นเรียนรู้โดยละเอียดพานพบตวาดแผนดังที่กล่าวมาแล้วจะทำให้เกิดการสมองไหล ด้วยเหตุที่แผนดังกล่าวแห่งหนเจนจัดการมา พบตวาดคนสถานที่ดำรงฐานะกำลังขับเคลื่อนองค์กรหรือไม่ก็ชั้นมันสมองกลับมานูนเข้าโครงการยิ่งกว่าบุคคลที่น่าเข้าแผนการ งานตัดทอนบุคลากรเพื่อให้หน่วยงานมีขนาดเล็กยอม กำราบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีข้างหน้าที่ปรับเปลี่ยนอย่างเร็ว ไม่ก็ Disruptive Technology แห่งรายละเอียดอื่น ๆ ปะทุแห่งศิริชัยชนะ เจาะจงตวาดอีกทั้งจำต้องขอความเห็นกับดักฝ่ายบริหารใหม่วันที่ สิบ พฤษภาคมนี้ และคงอยู่จำต้องรอคอยแนวทางจากปะทุในที่วิบูลย์ โอกาสศิระทัย ผู้ว่าฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนนวชาตพร้อมด้วยแหวจักริเริ่มแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานแห่ง 1 ตุลาคมนี้ทันทีหรือไม่อย่างไร ย้อนกลับแลดู การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกลูกข่าวแน่ๆเหนี่ยวรั้งยอมรับคนจริง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ทิศทรัพยากรคน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ออกลูกข่าวความ เหนี่ยวรั้งการรับสมัครคนภายนอกเข้าทำงาน กฟผ.พรรษา 2561 หลังจากครั้นดวงจันทร์มกราคมที่ผ่านมาเพิ่งประกาศรับสมัครไป เพราะบอกเหตุผลตวาด “ดังที่เดี๋ยวนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนปรับปรุงโครงสร้างกับอัตราความแข็งแรงสรรพสิ่งหน่วยงาน แล้วจึงมีความจำเป็นจำเป็นต้องเหนี่ยวรั้งงานประกาศรับสมัครคนภายนอกชันษา 2561 เก็บก่อนกำหนด ผิมีการลงมือเมื่อใด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แจ่มแจ้งแยกออกรู้อีกหน” โต้ข่าวโคมลอย “ปล่อยมนุช” เปล่าต้องคดีแน่นอน https://www.facebook.com/EGATมันสมองOfficial/photos/a.346867302079985.1073741829.346363802130335/1385027438263961/?type=3 ด้านมุขเพจ Facebook สิ่งของ กฟผ. รบตอบข้อความสื่อมวลชนโปร่งใสระบิชี้แจงประกาศแหว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จักเกลี่ยตัดทอนแบบสร้างการบริหารและโละพนักงาน 6,800 วงใน 4 ปี ตรงนั้น เพราะระบุตวาดข้อเท็จจริง ลงความว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการวางแผนปรับโครงสร้างองค์การอย่างมีขั้นตอน ประกันไม่มีการถอดออกบุคลากรเพื่อที่จะตัดทอนคน” ระอุแห่งวิบูลย์ โอกาสหัวทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยขนาดใหญ่ชนิด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นั้น เป็นสิ่งจำเป็นแห่งหนจำต้องทำ จะเหลือบเห็นได้แหวในที่ยุคปัจจุบันหน่วยงานระดับโค่งทั้งในประเทศด้วยกันต่างชาติ ต่างปรับตัวแบ่งออกเข้ากับสภาพการณ์ในที่ช่วงปัจจุบันกับเตรียมการรับการคลายงานภายภาคหน้าห้ามเหมือนทั้งนั้น โปร่งใสหน่วยงานมีงานปรับเปลี่ยนหลายคราเพื่อให้งานลงมือบรรลุผล ในด้านสิ่งของ กฟผ. จักประกอบด้วยงานปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจสร้างเป็นระยะสถานที่ 1 2 กับ 3 กับจะปราศจากการถอดออกพนักงานให้กำเนิดแม่นมั่น แห่งความสรรพสิ่งปริมาณเจ้าหน้าที่นั้นจักมีปริมาณลดลงตามธรรมชาติ ด้วยเหตุที่การเกษียณอายุตามวาร ซึ่งแห่งระยะชันษา 2560 – 2564 คาด 6,200 คน กับบางส่วนขอเกี่ยวปลดเกษียณลู่ทาง จักทำเอาในที่ปี 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จักประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กะ 16,500 มนุษย์ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะยังคงเปิดกว้างลงสมัครเจ้าหน้าที่ในที่ภาควิชาชีวิตินทรีย์ที่มีความจำเป็น เช่นนี้เพื่อให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพด้วยกันรองความเปลี่ยนแปลงสิ่งของเทคโนโลยี คำอธิบายเพิ่มเติมข่าวสารจาก Manager Online, ไทยรัฐ, ความเห็นชอบขวิด กับ Facebook Page สรรพสิ่ง กฟผ. NewsEGATปรับโครงสร้างองค์กรDigital Transformationการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย