กกต. ถลกจ่ายแจ้งขอชดใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้ามุขอินเทอร์เน็ตแล้ว ข้างใน 19 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นี้

จวนเข้าแล้วเพื่อการเลือกตั้งทีแรกณรอบ 8 ชันษา สรรพสิ่งประเทศไทย หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คว้ามีมติให้วันที่ 24 เดือนมีนาคม 2562 ครอบครองทิวากาลออกเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ผู้แทนราษฎร) ล่าสุด นายณัฏฐ์ ปริปากถูสวกุล รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประเจิดประเจ้อดุได้มาแจกกลางเมืองขึ้นทะเบียนตะขอใช้คืนอำนาจเลือกตั้ง เพราะผู้แห่งหนอาศัยอยู่ข้างนอกเขตเลือกตั้งสถานที่ตัวโด่งดังอยู่ หรือไม่ก็สิงสู่นอกราชอาณาจักรแล้ว ริเริ่มตั้งแต่วันนี้ โดยจักทำให้หยุดสารภาพลงชื่อณวันที่ 19 ก.พ. 2562 เพราะว่าสามารถยื่นคำขอ 3 ทาง ดังนั้น 1. โหนกด้วยตัวเอง หรือมอบหมายงานแจกผู้อื่นยื่นแทนที่ 2. นูนทางไปรษณีย์ 3. โหนกมุขอินเทอร์เน็ต ในที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ สมรรถศึกษากระบวนการงานขอใช้คืนอำนาจลงบัตรออกเสียงล่วงหน้าโดยละเอียดได้ ที่นี่ Source : www.ectมันสมองgo.th, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NewsElection