Flattening the Curve พอดีฉัน ‘ไกลลิบห้ามต้นสักเอาแรง’ จะเอาใจช่วยแจก ‘เข้าผู้เข้าคน’ พ้นไปขนมจาก COVID-19 ได้อย่างไร

เวลานี้ทั้งโลกกำลังวังชาเข้าสู่สถานะที่เป็นอยู่งานแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อโรควัวโรควรจะหรือไม่ก็ COVID-19 และชิ้นแห่งอีฉันเห็นตกว่ามาตรการปะปนกัน แห่งเกี่ยวพันกับดักงาน “กะทัดรัดดลแห่งหน” ของแต่ละด้าว ซึ่งแตกต่างห้ามให้กำเนิดเจียรตามแต่บริบท แต่เช่นนี้ เป้าหมายหลักสถานที่มีสมคบคิดก็เป็นไปเพื่อ Flattening the Curve หรือไม่ก็ “งานตัดทอนจำนวนรวมผู้ใกล้เชื้อ” มอบตกต่ำตกขอบเมื่อเป็นไปได้ เสียแต่ว่าจักส่งผลแจะต่อชีวิตประจำวันด้วยกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่หยอกก็ตาม เสียแต่ว่าทำไมงานลดปริมาณผู้ติดเชื้อจดประธานด้วยการควบคุมโรคระบาดแห่งครั้งนี้ การเว้นระยะพร้อมดูแลสุขลักษณะประการเข้มข้นขึ้นของเราเองก็มีส่วนช่วยให้เหตุการณ์ปลดเปลื้องยอมได้มาเป็นอย่างยิ่งอ้าสถิติ ทำความเข้าใจความรุนแรงของ COVID-19 ขนมจากประกาศแห่งหนประเทศจีนดีฉันทราบกักคุมดีดุโรคติดเชื้อไวรัสวัวป่องควรหรือว่า COVID-19 ประกอบด้วยความรุนแรงสูงศักดิ์จรดชีวิต ซึ่งขนมจากสถิติโดย Our World in Data คลังเก็บของสถิติขนมจากคนป่วยในประเทศประเทศจีนหมดด้วยกัน 44,415 คน คนแห่งติดโรคนี้กับออกอาการกว่า 81 เปอร์เซ็นต์จักหายป่วยได้มาเองอีกด้วยการดำรงตามท่า เฉก 14 เปอร์เซ็นต์จักมีท่าทางสาหัส (หายใจขัดข้อง กลัวติดเชื้อ) ส่วน 5 อัตราร้อยละประกอบด้วยท่าทางอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ (หมดสติ อวัยวะภายในหยุดดำเนินการ) และจากจำนวนรวมคนไข้หมดด้วยกัน มีผู้เสียชีวิตอยู่แห่งเช่น 2.3 อัตราร้อยละOur World in Data อีกทั้งประกอบด้วยสถิติส่วนสัดผู้ตายรายอายุสิงสู่พร้อมด้วย โดยพบว่ากลุ่มอายุ 80 ชันษาขึ้น มีอัตราการจบชีวิตครั้นพบโรคจด 14.8 ร้อยละ ถัดลงมาลงมาตกว่ากลุ่มวัย 70-79 ชันษา กับ 60-69 พรรษา ซีกวัยทำงานขนาดที่จักมีตำแหน่งการจบชีวิตมีขึ้นไม่จัง แต่จากเสนอผ่านพบแหวถ้าเป็นโรคแห่งหนเสี่ยงสิงสู่จากนั้น อาทิเช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจกับหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางหายใจยืดเยื้อ ก็จะพอกพูนโอกาสตายอยู่เต็มแรงเชียว ทั้งนี้ แห่งทูลพบพานแหวเด็กแห่งหนติดเชื้อ COVID-19 ประกอบด้วยอัตรางานตายที่ต่ำมาก แต่อีฉันก็ยังควรตรวจตราระวังหมวดเด็กอ่อนอยู่ดีเพราะว่าความเก่งกาจจัดการสรรพสิ่งสาธารณสุข “ประกอบด้วยจดจำขบ”ขนมจากสถิติแห่งได้มาแลดูจรจากนั้น อีฉันคงจะสรุปคว้าดุ บุคคลสถานที่ครอบครองหมวดเผชิญดูจะประกอบด้วยท่าทางหนักหน่วงเจียรจนถึงสิ้นชีวิต คือ คนสูงอายุ เด็กแรกเกิด ด้วยกันคนไข้แห่งเผชิญดูทาบโรคแทรกซ้อน ซึ่งท่ากับรูปพรรณต่อเนื่องสิ่งของเชื้อโรคประกอบด้วยสัณฐานคล้ายเชื้อหวัด คือแนบได้มาขนมจากการทางสถานที่เข้าแห่งสรีระ เช่นนี้แม้น้ำเชื้อเข้าที่คนแห่งสรีระมั่นคง ก็อาจจะไม่ออกอาการพ้น แม้ว่ายังคงขจรออกจากสรีระผ่านงานกระไอกระแอม จาม เอ่ยปาก สถานที่จับคชสารเลือกเฟ้นไหลออกมาด้วย กับดังที่คนเหล่านี้ร่างกายแข็งแรง จึงทุทาบงานตรวจพบพานและรักษาไม่มีเงินจบเชื้อในประเทศแห่งหนประกอบด้วยจำนวนประชาราษฎร์ดำเกิง ประกอบด้วยตำแหน่งราษฎรต่อเนื้อที่หนาแน่น แม้ผู้สถานที่ติดเชื้อแห่งเปล่าออกอาการยังคงดำเนินชีวิตตามธรรมดา เช่น ท่องเที่ยวด้วยการขนย้ายสาธารณะสถานที่แออัด ยังคงเพ่งกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการสถานที่ประกอบด้วยมนุษย์จำนวนมาก หรือว่าร่วมงานสังคมต่างๆ คนเหล่านี้ก็จักเป็น Super Spreader แห่งหนแพร่เชื้อจากไปอีกต่างหากมนุษย์รอบข้าง ซึ่งทวีโอกาสแห่งหนเชื้อจะเข้าถึงกลุ่มเผชิญดูประการผู้สูงอายุ เด็กอ่อน ด้วยกันคนเจ็บเผชิญดูโรคแทรกซ้อนเจริญและถ้าหากน้ำเชื้อเข้าถึงมนุชหมู่นี้พร้อมกันดำรงฐานะจำนวนมากโดยปราศจากมาตรการควบคุม ปริมาณคนป่วยโรคติดเชื้อณระดับสาหัสด้วยกันร้ายแรงก็จักพอกพูนดำเกิงขึ้นที่กาลเวลาอันห้วนกระเป๋าแห้งเป็นเหตุให้พ้นความเก่งกาจสรรพสิ่งระบบการรับมือสิ่งของสาธารณสุขตอนนั้น องค์การอนามัยโลกหรือไม่ก็ WHO ทายแหว 1 แห่ง 4 สรรพสิ่งคนป่วยหนักหน่วงกับร้ายแรงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ครั้นเครื่องอุปกรณ์ไม่พอก็จะบริบูรณ์ทวีโอกาสจบชีวิตแจกสลัดสูงศักดิ์ขึ้นอีกFlattening the curve ยับยั้งใจการแพร่สะพัด หารจำนวนรวม ตัดทอนโอกาสก่อกำเนิดคนป่วยบากบั่นด้วยกันจากกราฟชั้นบนแสดงถึงความคาดหมายระหว่างการแพร่เชื้อโรคภัยสถานที่ไม่มีมาตรการจำกัด กับดัก งานกระจายเชื้อแห่งมีการควบคุม เพราะว่าการแพร่เชื้อแห่งขาดมาตรการจำกัด แม้จักยุติที่ระยะสั้น เสียแต่ว่าปริมาณผู้ติดโรคจะทวีรุ่งเรืองเต็มแรงณช่องไฟชิ้นสั้น เป็นพอกพูนกิจการงานมอบกับดักสาธารณสุขแห่งไม่ได้ด้านสถานที่สอดส่องเพียงโรคระบาดอย่างโดดแค่นั้น เสียแต่ว่ายังจำเป็นต้องสอดส่องเรื่องฉุกเฉินอื่น ผลกระทบจึ่งไม่ได้อยู่เพียงกับดักคนป่วยขนมจากความเจ็บป่วยสถานที่กระจายเชื้อ แต่ผู้เจ็บป่วยขนมจากอุบัติเหตุ ผู้ประกอบด้วยท่วงท่ากะทันหันจากโรคประจำตัว ก็ไม่สมรรถเข้าไปรับบริการได้มาเพราะฉะนี้ งานออกมาตรการควบคุมพอให้จำนวนผู้ติดเชื้อขนมจากโรคระบาดมีปริมาณต่ำต้อยขีดจำกัดสิ่งของกระบิลสาธารณสุขแล้วก็ประธานเต็มแรงตอนนี้ ซึ่งขบวนการก็เป็นไปตามรูปพรรณสัณฐานการฟุ้งสิ่งของเชื้อ โดยที่เรื่องสิ่งของ COVID-19 ก็ถือเอาว่างานสร้าง Social Distancing การเว้นระยะระหว่างการออกใช้ชีวิตทางสังคม ร่วมกับงานทวีคูณคดีข้นที่การดำรงสุขลักษณะ ทั้งงานใส่หน้ากากด้วยกันการล้างมืออย่างถูกวิธีแกะรอยขนมจากข้อเขียนทำความรู้จัก การแพร่เชื้อของ COVID-19 ที่ว่าง 3 ตกว่ากระไร ต่อจากนั้นประชาชนจำเป็นต้องกำราบยังไงสังสนทนากับคุณครูรัฐศาสตร์ มธ. ครั้งแรกกับดักงานขนห้องเรียนขึ้นไปสู่ออนไลน์ รับสารภาพ Social distancingประเทศสิงคโปร์ประสบเหตุท้าทายณการบังคับใช้มาตรการแจกวงในเข้าผู้เข้าคนเว้นระยะห่างไกล (Social distancing)วิธีทำเจลล้างมือด้วยตนเองระบิคล่องติดตามคู่มือขนมจาก WHOกระบวนการใส่ ใช้คืน เลาะ กับละหน้ากากอนามัยประการถูกวิธีจาก WHOอีกกรรมวิธีหนึ่งแห่งสนับสนุนลดความชันสิ่งของแผนภูมิจำนวนผู้ติดโรคถือเอาว่างานข่าวจำกัดกิจกรรมธารณะ ซึ่งเหลือแหล่ด้าวริเริ่มข่าวออกมาเพราะว่ามีวิธานแห่งหนแตกต่างให้กำเนิดจากไป รวมทั้งประเทศไทยแห่งล่าสุดข้อมูลหยุดสถานศึกษาด้วยกันสถานบันเทิงตรงเวลา 14 ทิวาแกะรอยขนมจากข่าวดีเดย์วันพรุ่ง ! คณะรัฐมนตรีบัญชาหยุดโรงเรียน – สถานบันเทิงณกทม. และชานเมือง 14 ทิวา จอดการแพร่เชื้อ COVID-19เป็นมั่นเป็นเหมาะแหวแม้ดีฉันเปล่าออกจากไปไร จังหวะติดโรคก็จักเสื่อมลงยอม เชื้อจักเข้าถึงหมู่ลองดูได้มาชั่วขึ้นไป จังหวะก่อเกิดคนเจ็บสาหัสกับรุนแรงก็จักน้อยลงตามจรเช่นกัน การ Flattening the Curve จึ่งครอบครองขั้นตอนที่ตัดทอนการเสี่ยงของตนเองกับเอาใจช่วยจ่ายระเบียบสาธารณสุขเปล่า Overload กับเก็บเพื่อที่จะรักษาชีวิตในข้อความเร่งรีบจริงทว่าดิฉันจะประกอบด้วยแนวทางฝ่าเท้าร้ายแรงจากไปได้โดยสวัสดิภาพหลังจากนั้น ทว่ายังคงมีข้อคิดเห็นเลิศแยกออกฉันต้องเข้าใจเพื่อจะกลับดำเนินชีวิตได้ชนิดธรรมดาๆเปรม เมื่อก่อนนี้ที่จะระลึกข้อคิดเห็นถัดจากนี้ การดำรงสุขอนามัยเนื่องจาก WHO แนะนำ พร้อมด้วยอุตสาหะดำรงชีวิตแยกออกมีความสุข เปล่าส่งต่อข่าวสารเทียมกับฉวยโอกาสเอาเปรียบ ก็ดำรงฐานะวิธีเอื้อเฟื้อจ่ายเข้าสังคมพ้นไปจากโรคระบาดได้มาพร้อมกันดำรงฐานะอย่างยอดเยี่ยมตาขอขอบคุณข้อมูลขนมจาก ourworldindataมันสมองorgขอบพระคุณภาพอธิบายจาก Photo by Anthony Tran on Unsplash Thai Fight CovidepidemicpandemicCOVID-19healthcare

2poon News 
  • ส่งบทความ
กำลังได้รับความนิยม
  • Corporate Innovation
  • Digital Transformation
  • E-Commerce
  • Startup
  • Technology
Techsauce global summit
  • 2019
  • 2020

© Copyright 2020 : Techsauce All rights reserved.