8 เรื่อง ‘จำต้องก่อ’ ลุ้นตัดทอนงานกระจายเชื้อ COVID-19

เหตุการณ์ทุกวันนี้ เป็นเรื่องสรรพสิ่งงานสมรู้ร่วมคิดร่วมแรงร่วมใจ ในที่ซีกสิ่งของภาคกลางเมือง สิ่งสถานที่ทำได้ลงคอ ตกว่าจะก่อยังไงที่จะลุ้นลดงานกระจายเชื้อสิ่งของ COVID-19 พร้อมด้วยตัวเธอเอง Techsauce คว้านำใจความ 8 ข้อความ ‘จำเป็นต้องก่อ’ ลุ้นตัดทอนงานกระจายเชื้อ COVID-19 จากวิทยุติดตามตัว เป็ดแหลมทองรบภัย เพราะประกอบด้วยใจความเพราะฉะนี้ทำความรู้จัก RORo อ่านว่า “อาร์นอท” หรือไม่ก็ “อาร์ซีโต่” (Basic Reproductive Number) แปลแหว ความสามารถในที่งานแพร่เชื้อขนมจากคนไปสู่มนุษย์ อาทิ ถ้าหาก Ro = 2 ถอดความว่าด้วยรูปร่างสรรพสิ่งเชื้อไวรัส กับความประพฤติ สิ่งของวงในเข้าผู้เข้าคนในเวลานี้ 1 คน สมรรถสร้างคนติดเชื้อได้ 2 มนุษย์ ซึ่ง 2 มนุษย์นี้ในที่ชั่วขณะถัดไปก็จะขยายครอบครอง 4 กับเจียรครอบครอง 8 ดำรงฐานะ 16 ครอบครอง 32 มันสมอง.มันสมอง คือเป็นสัณฐาน Exponentialเพราะฉะนี้แล้ว ค่า Ro ตรงนี้สูงสุดรุ่งเรืองโน่นก็ชี้ข้อความว่าจักแพร่กระจายได้มาคล่องแคล่วคำถามคือ ดีฉันช่วยกันลด Ro ได้หรือไม่?คำเฉลยตกว่า ได้! พ่างดีฉันลดโอกาสอันควรที่จะเจียรชิดคนอื่น ด้วยกัน จังหวะแห่งคนอื่นจะมาชิดดิฉัน อาทิเลิกจำเจ พบเห็นขวดเจลแห่งไหนก็กดซักล้างหัตถ์ หรือว่าล้างมือด้วยสบู่ก็ได้ขอรับไม่จรแห่งหนาแน่น เปล่าจากไปเนื้อที่ศูนย์รวมตัวกักคุมมากๆ ยุคกินอาหารใช้คืนช้อนกลางเฉพาะบุคคลสิ่งของปัจเจกชน หรือหากไม่ไว้ใจช้อนกลางก็แบ่งแยกจานสิ่งของตัวเอง เปล่าแชร์จานบันทึกกลางกักคุมเจียรเลยก็ได้ปฏิบัติตนเองมอบเสถียร เช่น กินวิตามินซี เปลืองอาหารปรุงสุก ของกินเปลี่ยนความร้อน จะได้เปล่าติดโรค สิงสู่นิวาสสถานถ้าหากประชวร เหยาะหน้ากากถ้ามีอาการป่วย เม้มปากกาลเวลาไอจามล้างทำลายเชื้อตามเครื่องไม้เครื่องมือสถานที่ใช้ร่วมกับคนอื่นจำเจตัดทอนการพบพบกัน เว้นระยะห่างเก็ง 6 ฟุตหรือไม่ก็ เพิกถอนการจับห้ามโดยไม่จำเป็น (ประกอบด้วย Social Distancing)แค่ทั้งหมดช่วยกันเจริญรอยตาม 8 เรื่องตรงนี้ และแนะนำตัวบอกต่อห้ามจร สนับสนุนห้ามเพื่อนกับคนสนิทมอบประพฤติตามนี้ Ro ก็จะลด ด้วยกันดีฉันก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงตัว best case คือ Ro = 1.6 คว้า แต่สถานที่สำคัญ ดิฉันจำเป็นจะต้องปกป้องอัตรานี้เจียรเรื่อยๆ เหตุฉะนี้ความคงที่ของพฤติกรรมก็ขาดไม่ได้ด้วยขอเกี่ยวขอบคุณข่าวขนมจาก เป็ดอันตรายรบปากเหยี่ยวปากกา Thai Fight Covidcovid-19

2poon News 
  • ส่งบทความ
กำลังได้รับความนิยม
  • Corporate Innovation
  • Digital Transformation
  • E-Commerce
  • Startup
  • Technology
Techsauce global summit
  • 2019
  • 2020

© Copyright 2020 : Techsauce All rights reserved.