เผยโฉม Speaker ด้วยกันรายการพูดคุยแห่งธุรกิจ AIS ACADEMY for THAIs

AIS Academy ชักชวนชาวไทยร่วมถกความเชี่ยวชาญ และทำให้ดีขึ้นอำนาจปีกเทคโนโลยี มอบเข้าผู้เข้าคนไทยครบครันที่จะปรับปรุงทันนานาชาติ แห่งการทำงานแสดงความคิดเห็น ACADEMY for THAIS แห่งรวบรวมองค์ความฉลาดบนโลกสมัยดิจิทัล เพราะผู้ชำนาญพิเศษด้าน Digital Disruption หลากหลายองค์กรฉลาดตลอดแห่ง ด้วยกันต่างด้าว ที่จะลงมารวมเปิดแง่มุม ด้วยกันควานหาคำตอบการเตรียมพร้อมกำราบการเปลี่ยนแปลงสิ่งของพื้นโลกเวลาดิจิทัล แห่งกิจธุระถกเถียง ACADEMY for THAIS ซึ่งจะจัดขึ้นไปที่วันที่ 3 เดือนตุลาคม 2561 ในที่ ศูนย์กลางรวมพลอิมแพค ฟอรั่ม, นครทองบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการทำงานคว้าต่อจากนั้นที่ www.aisacademyforthaisมันสมองcom เพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีควงเปลี่ยนเปลี่ยนด่วนกับฤทธิ์กว่าที่จะทาย การละวางเกินการพัฒนาและยึดติดในที่หลักเริ่มแรกสถานที่เจนประสบผลสำเร็จ เพราะไม่ยอมรับงานปรับเปลี่ยนทำ ส่งผลจ่ายเหลือแหล่หน่วยงานที่คุ้นชินประสบผลสำเร็จอาจไม่ผิดคลื่น Digital Disruption มีผลแตะต้อง เทียงที่ว่าสูงลิ่วกลางเวหา ก็ล้วนแล้วไปด้วยพังครืนแตกพังมาพางในพริบตาได้มาพร้อมด้วย เพราะ AIS ได้มาเตรียมความพร้อมด้วยกันทันเหตุการณ์กับความเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งเทคโนโลยีมาจำเนียรกระทั่ง 3 พรรษาต่อจากนั้น และตั้งขึ้น AIS Academy แบ่งออกเป็นศูนย์กลางข้างการเรียนเทคโนโลยี สิ่งใหม่ปะปนกัน ขนมจากทั่วโลก รวมถึงการรัฐประหารหน่วยงานเพื่อที่จะรับความพร้อมที่พื้นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีผลกระทบขนมจาก Digital Disruption ผ่านแนวคิด Anytime Anywhere Any Device เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ในที่องค์กร เพราะว่าสิงงานใช้คืน Digital Platform นำส่งตัวความรู้ที่ต่างๆนาๆจรยังเจ้าหน้าที่ เพราะว่าศรัทธาว่า การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยดิจิทัล ดำรงฐานะชิ้นสถานที่ขาดไม่ได้ต่อการขับกรีธาหน่วยงานด้วยกันแข่งขันมุขการทำงานได้อย่างมั่นคง และเป็นชิ้นประธานแห่งเพิกเฉยไม่ใช่เช่นนั้น ถือเอาว่างานบอกรับเป็นสมาชิกสถานที่งดงามสิ่งของเข้าผู้เข้าคนไทยร่วมมือภาคเอกชนที่การยกความเก่งกาจสรรพสิ่งคนไทยมอบเติบโตจรประการจิรัง ภายใต้กรอบความคิดเชื่อมความแข็งแรงเพื่อจะสังคมสถานที่เก่งสรรพสิ่งการก้าวหน้าร่วมมือ อันเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation ของหน่วยงานแห่งยุคปัจจุบัน นายสาสมการมีชัยชนะ บริบูรณ์แท้จุดค์ สำคัญบุคลากรบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กำหนด (ฝูงชน) หรือไม่ก็เอไอเอสกล่าวว่า “พร้อมด้วยความพร้อมสิ่งของ AIS แห่งการสร้าง Digital Transformation แบ่งออกกับดักพนักงานข้างในหน่วยงาน ทำให้เกิดตัวความฉลาด ด้วยกันบุคลากรผู้ชำนาญพิเศษปีกเทคโนโลยี จึ่งประกอบด้วยอีกเอ็ดกิจการสำคัญในที่สถานะขาที่เข้าสังคมประเทศไทย เพราะว่าจ้องจรดงานครอบครองใจกลางด้านงานส่งเสริมการหาความรู้ทางเทคโนโลยีด้วยกันสิ่งใหม่แห่งเวลาดิจิทัลเพื่อคนไทย พร้อมด้วยเหตุว่า เทคโนโลยีดิจิทัล จักครอบครองโครงสร้างพื้นฐานขาดไม่ได้ที่ชาวไทยสมรรถใช้งาน เพื่อผลดีแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับความเป็นอยู่อย่างยืดยาว ครบถ้วนยกสถานภาพศักยภาพผลรวมของประเทศไทยแบ่งออกสามารถแข่งขันคว้าเทียบเท่ากับดักหลากหลายด้าวบนยกพื้นโลกแห่งทุกมิติ หมดด้วยกันนี้ แล้วจึงเป็นหลักแหล่งของงานจัดงานแสดงความคิดเห็น ACADEMY for THAIs กิจธุระหารือปลายวิชาการระดับนานาชาติแห่งก่นสร้างความแข็งแข็งแบ่งออกกับสังคมไทยอีกด้วยต่างๆนาๆความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตกาล เพื่อที่จะสร้างเสริมอำนาจและก่อสร้างความพร้อมจ่ายทันมากมายแดน ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่เอาใจช่วยหนุนทำให้ดีขึ้นแบ่งออกชาวไทยขยับตัวได้มาเร็วขึ้นไป คล่องตัวขึ้นไป ได้มาเห็นอำนาจสรรพสิ่งตัวเองมอบสมรรถก้าวหน้าถัดไปชนิดยืดยาว” ธุรกิจถกเถียง ACADEMY for THAIs มีขึ้นพร้อมด้วยการช่วยกันจากหลายองค์กรชั้นนำรวมหมดในที่และต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศไทย, แบงค์กสิกรแหลมทอง, กองกลางเมืองประเทศไทยสัญญาประกันชีวิต จำกัด (ฝูงชน) ด้วยกัน Minor International ซึ่งทั้งมวลเป็นหน่วยงานแห่งมีเค้าโครงความคิดด้วยกันตั้งหน้าก่อสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งปีก Digital Transformation แบ่งออกกับเจ้าหน้าที่ข้างในองค์กรและยึดมั่นรวมหัวห้ามแห่งกลุ่มผู้ส่งเสริมแห่งงานก่อสร้างเข้าสังคมจ่ายยืดยาว เพราะว่าในกิจธุระจะมีการเสวนา ถ่ายทอดความชำนาญปรับนิสัยแบ่งออกเข้ากับสถานการณ์สิ่งของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโดยด่วน เพื่อที่จะทำให้เรียบความเห็นและเพิ่มขึ้นความสามารถในที่การปรับตัวไปสู่โลกสถานที่เทคโนโลยี ไฮไลท์ประธานที่จะมีขึ้นข้างในธุรกิจนี้ ดิฉันมีกรรมสิทธิ์ความร่วมมือขนมจาก South East Asia Center หรือไม่ก็ SEAC ในที่ชั้นศูนย์รวมปฏิรูปเท้าหน้ากับผู้บริหารระดับสูงระดับนานาชาติ ประสานความร่วมมือกับดักมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแห่งงานค้นหาผู้พูดผู้มีประสบการณ์ตรงด้าน Digital Disruption ที่ยอมรับแห่งสุดยอด ตัวอย่างเช่น Mr.Hau Lมันสมอง Lee / Mr.Rudy De Waele / Dr.Johan Ugander ลงมาร่วมสอนอวัยวะความฉลาดข้างเทคโนโลยีกับสิ่งใหม่สถานที่กำลังกายอยู่ที่ความสนใจและจักมีขึ้นวันหน้า ก้องกังวานมอบมองเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวเองและการปรับเปลี่ยนมรรคการเคลื่อนที่ธุรกิจในที่ภาคด้านปะปนกัน คว้าอย่างแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้น พร้อมจึ่งมีกรรมสิทธิ์เกียรติศักดิ์ขนมจากผู้พูดอีกบริบูรณ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ดำรงฐานะผู้สิงสู่ที่วงการกิจธุระที่คว้าทำความเข้าใจด้วยกันปรับพฤติกรรมเท่าทันต่อแนวทางความเปลี่ยนแปลงสิ่งของเทคโนโลยี เช่น ดร.สุพจน์ ศรีนุตป่าดงษ์ ผู้อำนวยการแผนการภาครัฐ กองกลาง ไมโครซอฟต์ (ไทย) กำหนด, คุณวงศ์สุข หิรัญรุกข์ ประธานกรรมการจัดการ กองกลาง แสดงความสามารถไร้ข่วน กำหนด, เธอรัศมีวุธ พงษ์วิทยแสงสว่างนุ เอ็มดีและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com รวมเจริญองค์ปัญญาด้วยกันจรรโลงสมรรถนะด้านเทคโนโลยีตอนนี้จรพร้อมกัน กิจธุระแสดงความคิดเห็น ACADEMY for THAIs ให้โอกาสจ่ายผู้ยั่วจากทั้งปวงพื้นที่ซีก ไม่ว่าจะครอบครองหน่วยงานภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน กับประชาชนทั่วไป สามารถรับฟังและร่วมทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งพื้นโลกเทคโนโลยี สิ่งใหม่ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตกับที่ชั้นท้องถิ่นธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ การทำงานถกเถียงแห่งโอกาสนี้ จะมีประโยชน์สูงสุดอายุมากผู้เข้าร่วมหารือทุกคนได้มาเตรียมความพร้อมจัดการประกบการเปลี่ยนแปลงด้วยกันสมรรถทำให้เสมอใช้คืนเทคโนโลยีได้มาอย่างแน่ใจ ทำให้เสมอกระบวนทัศน์เพื่อที่จะติดเครื่องเข้าสังคมแหลมทองจ่ายทันโลกดิจิทัลจรพร้อมกันได้มาแห่งกลางวันวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ที่ อิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค บุรีทองจังหวัด เพราะหมดค่าใช้สอย สืบเสาะเรื่องเบ็ดเตล็ดการลงชื่อเข้าร่วมกิจธุระเหมาะ www.aisacademyforthaisมันสมองcom PR NewsAISStandfordAIS Academy

2poon News 
  • ส่งบทความ
กำลังได้รับความนิยม
  • Corporate Innovation
  • Digital Transformation
  • E-Commerce
  • Startup
  • Technology
Techsauce global summit
  • 2019
  • 2020

© Copyright 2020 : Techsauce All rights reserved.