เปิดตัว DeeMoney Non-Bank ให้บริการเนื้ออ่อนทรัพย์สมบัติระหว่างประเทศ ดุนแหลมทองเป็น Hub ข้างการคลังของอาเซียน

คุณอัศวิน กำลังวงศ์นำนิช ประธานบุคลากรสั่งการ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัดหุ้นส่วน สวัสดีช้อป กำหนด เปิดตัว DeeMoney (ดีมันนี่) บริการข้างการคลังข้ามชาติแปลน Non-Bank กลับด้านทรวดทรงการเกดสินทรัพย์ไปต่างประเทศกับการแลกสับเปลี่ยนวงศ์สกุลสินทรัพย์ รวมถึงการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) โดยครอบครองผู้ให้บริการแห่งถือสิทธิ์ประทานบัตรขนมจากธนาคารแห่งประเทศไทยดำรงฐานะรายแต่ต้นและรายฝ่ายเดียวที่ตอนนี้ ครบถ้วนรุกตลาดธุรกิจน้ำเงินเงินตราข้ามชาติในแหลมทองสุดกำลัง ประสานมือผู้ช่วยเหลือวงจรข่ายตลอด 180 ประเทศ รองสกุลทรัพย์สมบัติ 34 วงศ์ตระกูล ตลอดวงศ์ตระกูลหลักเขตด้วยกันที่อาเซียน DeeMoney ได้รับสัมปทานจากธนาคารชาติแบ่งออกดำรงฐานะผู้ให้บริการทางการเงินแห่งหามิได้แบงค์ (Non-Bank) เป็นรายแต่ต้นสรรพสิ่งแหลมทอง เพราะว่าได้รับใบอนุญาต 3 ชนิด เป็นต้นว่าประทานบัตรประกอบกิจการปลาเนื้ออ่อนเงินสถานที่ได้รับอนุญาต (Authorized Money Transfer Agent License) สัมปทานให้บริการวางเงินทางไฟฟ้า (E-Payment Service License) และสัมปทานจ่ายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินแห่งหนได้รับอนุญาต (Authorized Money Changer License) บริการปลาเนื้ออ่อนทรัพย์สินระหว่างชาติสิ่งของ DeeMoney จะเอาใจช่วยทำให้ดีขึ้นความแข็งแกร่งจ่ายไทยในที่การเป็นจุดศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนกับเป็นผู้นำการพัฒนากระบิลดิจิทัลปีกการเงิน เพราะหมู่ผู้ใช้สรรพสิ่ง DeeMoney ตัวอย่างเช่น คนไทยแห่งหนจำเป็นต้องใช้คืนบริการทางการเงินข้ามชาติ แรงงานระหว่างประเทศในประเทศแหลมทองทั้งปวงระดับ นักเดินทาง รวมถึงชาวต่างชาติแห่งหนอาศัยในประเทศประเทศไทย งานสร้างขบวนการน้ำเงินและแลกเปลี่ยนทรัพย์สมบัติแห่งหนหวานคอแร้งขึ้นไป จักตอบปัญหาความมุ่งมาดแห่งเปลี่ยนแปลงโดยด่วน รวมถึงรองรับการย้ายถิ่นกกมาอีกทั้งประเทศไทยกับงานโคจรระหว่างชาติแห่งพองตัวดำเกิงขึ้น ยุคปัจจุบัน การน้ำเงินทรัพย์สินระหว่างประเทศในที่ไทยมีข้อจำกัดเรื่องความล่าช้า สมควรบริการสูงศักดิ์ ต้องใช้คืนสมุดบัญชีแบงค์ กับเปล่าสามารถรับเงินเร็วคว้า และอีกต่างหากมีทางการข้ามเขตแดนชนิดไม่มีพิธีรีตรองยังก่อสร้างความไม่เที่ยงสิ่งของอัตราแลกเปลี่ยน เสี่ยงทาบงานหาย ซึ่งทางดังที่กล่าวมาแล้วครอบครองทางแห่งหนแรงงานด้าวเพื่อนบ้านนิยมใช้คืน เพราะไม่สมรรถเข้าถึงช่องทางบริการแห่งหนมีอยู่เก่าแก่ได้มา บริการสรรพสิ่ง DeeMoney จึ่งกลับโฉมตลาดพร้อมด้วยกรรมวิธีสถานที่ใช้งานคล่องทั่วผู้ส่งและคนรับ ผู้ใช้บริการสมรรถตะเวนจากไปจดทะเบียนสถานที่ร้านค้า DeeMoney จากนั้นแล้วก็เริ่มปลาเนื้ออ่อนทรัพย์สินผ่านแอปพลิเคชันบนบานศาลกล่าวโก้โฟนจากไปยัง 17 ประเทศได้ทันที ตลอดหมู่ Android สถานที่ถลกแบ่งออกใช้งานต่อจากนั้นกับ iOS ที่จะดึงขึ้นใช้งานณดวงจันทร์สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ DeeMoney อีกต่างหากมีแผนคลายบริการจรยัง 180 ด้าวทั่วโลก ร่วมกับพันธมิตรด้านการเงินฉลาด อาทิเช่น MoneyGram จากอเมริกา, Merchantrade จากมาเลเซีย, Xpress Money และ Wing Money จากเขมร เจ้าเอ็งอัศวิน กำลังวังชาสกุลนำนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองกลาง ความปลอดภัยช้อป ขีดคั่น กล่าวว่า “งานจัดการสิ่งของ DeeMoney เป็นเหตุให้ผู้บริโภคมีกรรมสิทธิ์ประสบการณ์น้ำเงินทรัพย์สมบัติแห่งหนว่องไวขึ้นไป ด้วย Solution แห่งรวดเร็วปลอดภัย ง่าย ด้วยกันอดออม นอกจากนี้ DeeMoney อีกต่างหากเป็น Platform สถานที่ด้านการเงินดิจิทัลสถานที่สร้างขึ้นในประเทศไทย เหตุด้วยการโอนทรัพย์สมบัติด้วยกันแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตระกูลต่างชาติ กลยุทธประธานแห่ง DeeMoney ใช้คืนคือการครอบครองพันธมิตรกับญิบซื้อขายแห่งหนมีกรรมสิทธิ์อำนาจที่แต่ละด้าว อาทิเช่น กัมพูชา พม่า เวียดนาม ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย” DeeMoney รับการน้ำเงินทรัพย์สินเริ่มแรกสถานที่ 1,000 เท้าจนเลิศแห่งหน 800,000 เท้า เพราะว่าสมควรธรรมเนียมด้อยผู้ให้บริการสถานที่มีอยู่แต่เดิม วันข้างหน้า DeeMoney จักมีแผนให้บริการทางการเงินรูปแบบอื่นๆ เติบโต ประการ e-Wallet จากไปจวบจนถึงบริการด้าน Digital Asset ด้วยกัน Cryptocurrency อีกด้วย PR NewsFinanceDeeMoney

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/mouth8.jpg

2poon News 
  • ส่งบทความ
กำลังได้รับความนิยม
  • Corporate Innovation
  • Digital Transformation
  • E-Commerce
  • Startup
  • Technology
Techsauce global summit
  • 2019
  • 2020

© Copyright 2020 : Techsauce All rights reserved.