ดึงขึ้นข้อคิด Leadership กับดัก 3 CEO ‘ผู้นำระยะเวลา 2020’ น่าดำรงฐานะเช่นไร?

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/09/korn.jpg

2poon News 
  • ส่งบทความ
กำลังได้รับความนิยม
  • Corporate Innovation
  • Digital Transformation
  • E-Commerce
  • Startup
  • Technology
Techsauce global summit
  • 2019
  • 2020

© Copyright 2020 : Techsauce All rights reserved.