คาร์เนกีเสกปรกลอน ถกคอร์สปริญญาโทด้วยกันดีเลิศ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยกันคอมพิวเตอร์ประกาศรับในที่ประเทศไทย

ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถลกมหาวิทยาลัยภาษาซีเอ็มเคแอลส่งเสริมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ และการค้นคว้าปรับปรุงในหลักเกณฑ์แหล่งหล้า นำแหลมทอง สาวเท้าสู่เข้าผู้เข้าคนดิจิทัล สำเร็จรับปริญญามหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกาผศ. ด็อกเตอร์ สุประเภท จัดตั้งขึ้นจิตใจกุศลมั่น อธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาซีเอ็มเคอ่อนล เปิดเผยดุ สถาบันอุดมศึกษาซีเอ็มเคอ่อนล ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเสกปรกลูกคลื่น (Carnegie Mellon University: CMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณนักรบลาดกระบัง เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท ด้วยกันดุษฎีบัณฑิต ณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับสมองกล เพราะว่ามีจุดหมายเพื่อจะจรรโลงการหาความรู้ กับอนุเคราะห์ให้เกิดผลการค้นคว้าด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาแดนให้ก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล ติดตามแผนการไทย 4.0 เพราะผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาจักได้รับปริญญาบัตรจากวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลูกคลื่น อเมริกา “เช่นนี้ ใหญ่โรงเรียนฯ คว้าจ้าจ่ายประกอบด้วยกิจกรรม CARNEGIE MELLON- KMITL PROGRAM OPEN HOUSE: MEET THE ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING ADMISSION CHAIR ขึ้นไป พอให้นักศึกษา และผู้แห่งแยแสสมัครได้มาตรวจฟังหลักการงานลงสมัครเช่นไรแจกเกิดผลสูงสุดหลังจากนั้น เรายังให้โอกาสให้ผ่านพบกับสังสนทนาต้นร่างตัวต่อตัวกับตัวแทนแห่งสอดส่องดูแลการประกาศรับสมัครเลือกเฟ้นนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมัวหมองลูกคลื่น (Electrical and Computer Engineering Program Admission Chair) นอกจากนี้อีกทั้งสามารถถามคดีโอกาสการสารภาพราคาต้นทุนเพื่อจะศึกษาประกบขนมจากแม่สื่อแม่ชักสิ่งของบริษัท เช่น แหลมทองเบฟ เตอนาพี่ร กับหุ้นส่วนอื่นๆ แห่งร่วมโปรแกรม โหล่ดีฉันอีกทั้งประกอบด้วยเชำนัญพิเศษหัวนอนปลายตีนให้คำปรึกษา ในคดีงานจัดแจงสมัครเรียนแห่งหนสถาบันอุดมศึกษาคาร์เนกี เมัวหมองลอน งานเตรียมความพร้อมในการสอบ GRE TOEFL กับงานเตรียมสิ่งพิมพ์งานลงสมัครกระยาเลย อีกเช่นกัน” ผศ. ดร. สุประเภท กล่าวสรุป ผู้ตอแยสมรรถเข้าร่วมการงาน CARNEGIE MELLON- KMITL PROGRAM OPEN HOUSE: MEET ADMISSION CHAIR ได้มาที่ทิวากาลดาวเสาร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม 2561 ระยะเวลา 09.00 – 12.30 น ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ผู้ตอแยสามารถจดทะเบียนได้ที่ CMKL ————————————– เกี่ยวกับ วิทยาลัยซีเอ็มเคแอล วิทยาลัยซีเอ็มเคเล็กล ก่อตั้งอีกด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University: CMU) อเมริกา กับสถาบันเทคโนโลยีตุ๊จอมเกล้าเจ้าคุณนักรบลาดกระบัง เพื่อที่จะความร่วมแรงร่วมใจทางวิชาการ จัดการเรียนอนุศาสน์ การวิจัย และของใหม่ เพราะว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะร่วมปรับปรุงบุคลากร ณสายความรู้แจ้งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจน จรรโลงแจกเกิดงานวิจัยเพื่อจะรองรับการพัฒนาสิ่งของไทยแจกสาวก้าวเข้าสู่เข้าผู้เข้าคนดิจิทัล ติดตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กับพัฒนาอุตสาหกรรมจุดหมายปลายทางในเนื้อที่ระเบียงเศรษฐกิจวิเศษท้องถิ่นบรรพ์ร่วมกับภาคเอกชน PR NewsCMKLKMITLOpenhouseCARNEGIE MELLON

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/09/ACADEMY-for-THAIs-696×715.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/09/AIS-Academy2.jpg

2poon News 
  • ส่งบทความ
กำลังได้รับความนิยม
  • Corporate Innovation
  • Digital Transformation
  • E-Commerce
  • Startup
  • Technology
Techsauce global summit
  • 2019
  • 2020

© Copyright 2020 : Techsauce All rights reserved.