กรุงศรี ประสานมือ การทำงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เปิดฉาก Krungsri Cashless Chain เนื่องด้วย B2B เป็นครั้งแรก

ผู้เป็นใหญ่ตุ่ยริอ่านอากิ พี่โตะ กรรมการผู้จัดการโค่งและประธานเจ้าหน้าที่ว่าการ แบงค์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (ฝูงชน) ด้วยกันอธิปเมี่ยงญศิลปะ สามนุชกต่อยร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกับวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (กลุ่มชน) อีกด้วย ผู้เป็นใหญ่พรสนอง ตู้จินดา ประธานหมู่กิจธุระผู้ซื้อการทำงาน กับอธิปพระพุทธเจ้า ไตรภพ รองลงมาจากเอ็มดีโค่งการตลาดพาณิชย์ กองกลาง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย น้ำมันรถและการค้าปลีกตัว จำกัด (กลุ่มชน) ร่วมงาน “The Ceremony of Cooperation for PTT LPG Cooking Gas Business Using Krungsri Cashless Chain” ณความร่วมแรงร่วมใจณการพาร่องพัฒนาโซลูชั่น Krungsri Cashless Chain ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มวลชน) (กรุงศรี) และ กิจธุระก๊าซปิโตรเลียมเหลว การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขีดคั่น (กลุ่มชน) ด้วยกัน การงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปตท. ร่วมเปิดตัว Krungsri Cashless Chain โซลูชั่นการแก้ปัญหางานถือครองตัวเงินเป็นจำนวนมาก เน้นความเป็นผู้นำดิจิทัลโซลูชั่นเหตุด้วยท้องที่การทำงาน อีกด้วยเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนสั่งการว่าการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบโจทย์การงาน นายโป่งริอ่านอากิ พี่ใหญ่ะ กรรมการผู้จัดการเทอะทะและประธานบุคลากรสั่งการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มวลชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีกรรมสิทธิ์ความไว้ใจจาก การงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ที่ตำแหน่งพันธมิตรทางธุรกิจขนาดใหญ่สิ่งของธนาคารมายาโฉบานด้วยดีตลอดมา โดยณตอนนี้กรุงศรีได้พัฒนาโซลูชั่นการสร้างธุรกรรมวาณิชย์เนื่องด้วยการงาน Krungsri Cashless Chain จ่ายกับการงานก๊าซหุงต้ม ปตท. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกเพื่อโซลูชั่นการก่อกิจธุระต้นฉบับสิ้นไร้เงินสดระหว่างผู้ผลิต (B2B) ทั้งวงจรการทำงาน ทำให้เกิดเข้าผู้เข้าคนสิ้นไร้ตัวเงินณท้องถิ่นการงานคู่ขายอย่างครบถ้วน เพราะว่าแห่งต้นตำรับการทำงานสามารถลดความเสี่ยงด้วยกันแถวสั่งการสั่งการตัวเงิน ลดทุนเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพณการปกครองทุนกับเวลา ทำเอาผู้สร้างการทำงานประกอบด้วยเพิ่มโอกาสอันควรที่งานสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้มา เพราะว่าไม่ต้องกลุ้มณเรื่องการถือเงินสด” นายมุนินทร์ ไตรภูมิ ถัดลงมากรรมการผู้จัดการโค่งการตลาดพาณิชย์ กงสี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยกันการขายแยก กำหนด (มวลชน) เปิดเผยแหว “การสมคบคิดนำร่องการพัฒนาระบบการจ่ายเงินเหตุด้วยการงานผ่านทาง Krungsri Cashless Chain มาชดใช้ณกิจธุระก๊าซปิโตรเลียมเหลว การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในที่คราวนี้ เกิดจากกรอบความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลดีสูงสุดมุขข้างการบริการสิ่งของการทำงานก๊าซหุงต้ม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย แจกสามารถสนองตอบความปรารถนาของผู้ซื้อหมู่การทำงานได้ทวี จึ่งได้มาร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา นำร่องปฏิรูป Digital platform เพื่อการวางเงินณครรลองเฉพาะเพื่อการทำงานเปลี่ยน Closed-loop QR Code ระหว่างผู้ประกอบการตึกใส่แก๊ส และร้านรวงก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขึ้นไป เพื่อจะเอาใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่การดำเนินการงาน ด้วยกันศักยภาพทางการแข่งขันแจกกับการทำงานก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปตท. มากอุดมขึ้น” Krungsri Cashless Chain รวมความว่าโซลูชั่นงานสร้างธุรกรรมวาณิชย์ต้นร่างสิ้นไร้เงินสดระหว่างผู้สร้าง (B2B) ซึ่งจะริเริ่มใช้กับตึกบรรจุก๊าช การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กับห้างร้านตัวแทนจำหน่ายแก๊สหุงต้มตุ๋น​ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เพราะว่าทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่สรรพสิ่งร้านตัวแทนจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปตท. จับถังหามิได้เจียรรับสารภาพการบรรจุหีบห่อแห่งหนอาคารบรรทุกก๊าชหุงหาอาหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จักสามารถจ่ายคุณประโยชน์ก๊าซอีกด้วย Krungsri QR Code (ร่าง Closed-loop) พื้นที่กรุงศรีดีไซน์ เพราะยอดค่าสินค้ากับเรื่องเบ็ดเตล็ดสินค้าถูกส่งจากไปยังโมบายเล็กปกำลังิเคชั่นสรรพสิ่งเถ้าแก่ซื้อขายตัวแทนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปตท. เพื่อที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อปลีกย่อยแห่งคว้าเจาะจงวางแจกตรงเผง ด้วยกันสามารถอนุมัติจับจ่ายใช้สอยเงินค่าของซื้อของขายเปลี่ยนเล็กปพลิเคชั่นนี้คว้าเร็ว ซึ่งผลการวางเงินนี้ จะไม่ผิดส่งจรอีกต่างหากโรงใส่ก๊าซโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการชำระคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็บริการเค้าเดิมขึ้นจักสร้างผ่านเทคโนโลยีการวางเงินสถานที่แบงค์ได้มาออกแบบขึ้นเพื่อที่จะรองรับกับดักการงานนี้เป็นพิเศษ เอาใจช่วยตัดทอนการครอบครองและสั่งการตัวเงิน และอีกต่างหากสามารถดูแลทั้งปวงยอดงานใช้จ่ายผ่านทางดิจิทัลประการเรียลไทม์ได้มา PR NewsPTTEnergyKrungsriCashlessCashless Chain

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/07/DM4-1024×683.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/07/DM3-1024×683.jpg

2poon News 
  • ส่งบทความ
กำลังได้รับความนิยม
  • Corporate Innovation
  • Digital Transformation
  • E-Commerce
  • Startup
  • Technology
Techsauce global summit
  • 2019
  • 2020

© Copyright 2020 : Techsauce All rights reserved.